Проект: „Game literacy and learning“ – „Игрите в обучението“

Стартира изпълнението на шестия проект
на ПГОТ “Св.Иван Рилски“ по програма Еразъм+.
Партньори:
1 – Словакия, Братислава, професионална гимназия – Мода, приложни изкуства и дърводелство
2 – България, Перник , ПГОТ „ Св. Иван Рилски“
3 – Турция, Маниса , Професионална гимназия по туризъм
4- Португалия, COIMBRA, Двуезично обучение на глухи, слепи и слабовиждащи ученици с аутизъм на спектрални нарушения и с мултидефицитна и вродена слепота
5 –Румъния, BUZAU, средно училище
Продължителност на проекта : 2 години
Резюме на проекта
Всички училища трябва да поддържат връзка с реалните нужди на учениците, да разбират техните интереси, да изразяват своята идентичност и да им помогнат да получат по-добро образование с иновативни методи, за да помнят знанията в бъдеще. Ученето с игри в часове е от ключово значение за най-доброто учене през целия живот. Можем да кажем, че игрите могат да се използват във всяка класна стая, в почти всяка област на обучение, защото образователните игри са чудесен инструмент за изграждане на основи във всички уроци, дори математика и езикови умения, които днешната училищна програма изисква. Този метод се използва за създаване на иновативни подходи за преподаване, които могат да бъдат предизвикателство за младежите. Днешните учебни програми дават малко място за преподаване с игри в часовете: игрите не се използват достатъчно добре по време на обучението в училищата, или като междупредметни теми.
Целите, които искаме да постигнем, са:
1-Да обменяме, споделяме и се възползваме от добри практики в областта на интегрирането на разнообразието от игри в образователния процес.
2-Да създадем устойчива игрална грамотност и подобряваща игровата грамотност в учебна среда в нашите училища.
3-Да предоставим на учениците умения за критично мислене във връзка с учебния проблем (способност за оценка, анализ и разбиране), за да станат критични и отговорни по време на учебните дейности.
4 – Развиване на способността на учениците да създават и отговорно разпространяват игровото съдържание и да подобрят уменията си за учене.
 5 – Насърчаване на международна и междукултурна среда в нашите училища чрез съвместни преподавателски дейности, които използват най-съвременните игрови инструменти.
 Основни дейности по проекта:
Учениците и учителите ще участват в дейности, които ще бъдат под формата на семинари, ролеви игри, задачи за решаване на проблеми, семинари, творчески лаборатории, онлайн игри, изграждане на екипи, сесии за творческо писане, интерактивни игри на живо, използване на QR в лов на съкровища, пленарни сесии, презентации, писане на новинарски статии, публична реч, панелни дискусии, посещения на местни власти, състезания и други. Ще има много подготвителни и заключителни дейности, извършвани чрез платформата eTwinning.
Очакваните резултати от проекта са конкретни:
Библиотека за игри, която съдържа планове за уроци и един петдневен план на проекта;
Канал в YouTube за проекта, уебсайт, Game Literacy Bank – отворен образователен източник, който съдържа материали, които могат да се използват във всякакви уроци; eTwinning група и събития; повишаване на осведомеността на младите към европейските общи ценности; статии, популяризиращи нашия проект толерантност, демокрация и недискриминация; подобряване на уменията за критично мислене, развиващи междукултурен диалог; засилване на въображението на учениците; създаване на отговорни бъдещи граждани, иновативни методи на преподаване.
Въздействието върху учениците може да бъде по-критично по отношение на техники и съдържание за учене, основани на игри, по-продуктивно в уроците и следователно учениците да действат в бъдеще като мъдри, активни и отговорни граждани.
 Мобилности: 5 краткосрочни обмена на ученици: 7 дни, 6 ученици + 2 учители
В проекта предвиждаме 24 ученици  и 8 учители да посетят държавите-партньори по проекта-Португалия, Словакия, Румъния и Турция:
 C1 – Игри в образованието, 11-2020, SLO
C2 –Игри в клас и лаборатория за правене на филми, 05-2022, RO
C3 – Нови идеи за класни игри, 03-2021, BG
C4 – Stories Power, 10-2021, PTG
C5 – Значението на „Игралната грамотност“, 06-2022, TK
С тях общия брой на учениците, които са пътували по проекти на гимназията по програма Еразъм+ ще надхвърли 60 ученици, а посетените държави са над 10 като Италия, Испания, Латвия, Хърватия, Чехия, Полша и др.
Извършените дейности по проекта са:
1. 17 от определените 27 ученици за участие в проекта попълниха онлайн анкета за мотивацията им да участват в проекта и партньорите от Португалия анализираха резултатите от анкетата сред учениците от петте страни. Анализът е качен в еtwining пространството на проекта, секция „материали“

2. Всеки от 5-те партньори проведе състезание сред своите ученици за създаване на лого на проекта. В  нашата гимназия  обявихме и проведохме конкурс за създаване на лого на проекта и изпратихме класираните на първите 3 места предложения за лого.

3. Разработихме  информационен плакат и  рекламна брошура за проекта – на български и английски език:

4. Партньорите от Словакия разработват интернет страница на проекта като всички останали партньори подаваме информация за сайта, например информация за училището ни, за координатора, за дейностите.

5. В гимназията имаме европейски коридор, в който сме поставили знамената на страните- членки на ЕС и подготвяме Еразъм+ кът за проекта.

6. Учениците от 8-ми и 9-ти класове, които участват в проекта разработиха презентации за гимназията, изучаваните професии, както и презентации за Перник и България. Най-добрите от тях са качени в етуининг пространството на  проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

7. Проведохме три онлайн урока с включени в тях игри- два по английски език, един по информационни технологии. Уроците са преведени на английски език и качени в еtwining  пространството на проекта, секция „материали“.

УРОЦИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

8. Продължаваме да разработваме уроци, с включени игри в процеса на обучение като използваме различни образователни платформи и прилагаме различни методики за концентрация, активно участие, бързина, точност и логическо мислене с помощта на игри.