НОВИНИ

03.03.2021г.

Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“  честити празника на всички ученици, учители и родители, като пожелава здраве , сили и мъдрост в съзиданието на бъдещето на нашата родина – България!
Честит 3- март! Честит национален празник!

02.03.2021г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ B CAMOCTOЯТЕЛНА ФОРMA HA OБУЧЕНИЕ МАРТ 2021 r.

26.02.2021г.

Учениците от 8а и 8б клас заедно с класните си ръководители Д.Стоименова и Д.Александрова ви честитят Баба Марта, като ви пожелават да бъдете здрави, румени и засмени! Любопитни легенди за уникалния обичай в нашата страна ще откриете в изготвената от тях презентация! Честита Баба Марта!

18.02.2021г.

148 години от обесването на Васил Левски

             

15.02.2021г.

Таблица за разпределението на класовете
в присъствено обучение
седмица
Стая 1
Стая 3
Стая 5
Стая 6
Стая 7
Стая 11
1 седмица –
от 02.02.2021г.
до 17.02.2021г.
12а
12б
11а
2 седмица –
от 18.02.2021г.
до 02.03.2021г.
10а
10б
10в
11а
3 седмица –
от 04.03.2021г.
до 17.03.2021г.
12а
12б
11а

14.02.2021г.

Във връзка с допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. от 15.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

В тази връзка 11а клас от 16.02.2021г. ще бъдат в присъствена форма на обучение в сградата на ул. Силистра №10.

От Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“

02.02.2021г.

В периода на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021г. до 30.04.2021г.,
в ПГОТ „Свети Иван Рилски“ учениците ще осъществяват  обучението си
от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. с редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.  Учебните занятия за всички класове, които ще се обучават в присъствена форма, ще бъдат в централната сграда на ПГОТ „Св.ИванРилски“ съгласно Заповед №407/ 29.01.2021г. на Директора на ПГОТ „Свети Иван Рилски“:
 1. Организацията на учебния процес с редуване на присъствено обучение и ОРЕС, ще се осъществява по следния график:
График на обучението на учениците от 04.02.2021г. до 17.03.2021г.
Период
Присъствено обучение
ОРЕС
04.02.2021г. до 17.02.2021г.
VІІІ-А, VІІІ-Б, ХІІ-А и ХІІ-Б
ІХ-А, ІХ-Б, ІХ-В, Х-А,            Х-Б, Х-В и ХІ-А
18.02.2021г. до 02.03.2021г.
Х-А, Х-Б, Х-В и ХІ-А
VІІІ-А, VІІІ-Б, ІХ-А, ІХ-Б, ІХ-В, ХІІ-А и ХІІ-Б
04.03.2021г. до 17.03.2021г.
ІХ-А, ІХ-Б, ІХ-В, ХІІ-А и ХІІ-Б
VІІІ-А, VІІІ-Б, Х-А, Х-Б, Х-В и ХІ-А

2. Учебните занятия за всички класове, които се обучават присъствено и в ОРЕС, ще се провеждат по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година, като учебните часове ще бъдат с продължителност 35 минути, междучасията по 10 минути, а голямото междучасие след 3 час- 20 минути съгласно утвърдения график:

І  смяна

 1. 1ч. – от 8.30 до 9.05
 2. 2ч.- от 9.15 до 9.50
 3. 3ч.- от 10.00 до 10.35
 4. 4ч.- от 10.55 до 11.30
 5. 5ч.- от 11.40 до 12.15
 6. 6ч.- от 12.25 до 13.00
 7. 7ч.- от 13.10 до 13.45

 

ІІ  смяна

 1. 1ч.- от 13.55 до 14.30
 2. 2ч.- от 14.40 до 15.15
 3. 3ч.- от 15.25 до 16.00

 

ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2021 ГОДИНА!

31.12.2020г.

ВАЖНО!!!

Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник уведомява всички ученици от ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник и техните родители, че обучението от разстояние в електронна среда / ОРЕС/ продължава от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. включително.

27.11.2020г.

Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник уведомява всички ученици от ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник и техните родители, че обучението от разстояние в електронна среда / ОРЕС/ продължава от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. включително по следния график:

І  смяна
1ч. от 9.00 до 9.30
2.ч. от 9.40 до 10.10
3ч. от 10.20 до 10.50
4ч. от 11.00 до 11.30
5ч. от 11.40 до 12.10
6ч. от 12.20 до 12.50
7ч. 13.00 до 13.30
ІІ  смяна
1ч. 13.40 до 14.10
2ч. 14.20 до 14.50
3ч. 15.00 до 15.30

Влизането в сградата на училището става само с разрешение на Директора!

От Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“

20.11.2020г.

Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник предоставя на вниманието на всички ученици от ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник и техните родители,  график за редуването на присъственото обучение с обучението от разстояние в електронна среда, както и график за продължителността на часовете от 23.11.2020г.

13.11.2020г.

Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник уведомява всички ученици от ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник и техните родители, че обучението от разстояние в електронна среда / ОРЕС/ продължава от 16.11.2020г. до 20.11.2020г. включително!

11.11.2020г.

Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник уведомява всички ученици от ПГОТ „Св. Иван Рилски“- гр. Перник и техните родители, че обучението от разстояние в електронна среда / ОРЕС/ продължава до 13.11.2020г. включително!

9.11.2020г.

Европейска седмица на професионалните умения 

от 09.11. до 13.11.2020г.

„Европейската седмица на професионалните умения 2020“ се провежда  под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“
Европейската седмица на професионалните умения представлява инициатива на Европейската комисия, която има за цел да направи професионалното образование и обучение по-привлекателно.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

1.11.2020г.
Уважаеми учители,
Нашата професия е и наша мисия. В 21 век да си будител означава да пробудиш интереса към познание, да не се отказваш пред трудностите, да не губиш вяра в доброто и успеха!
Бъдете истински БУДИТЕЛИ!
Честит празник!
28.10.2020г.
Съгласно Заповед на Директора на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ гр. Перник се преустановява присъственото обучение на учениците от 8 до 12 клас за периода от 29.10.2020г. до 11.11.2020г., като за целта е организирано обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.
Учениците от ПГОТ „Св. Иван Рилски“ гр. Перник за указания период ще се обучават в платформите на Shkolo.bg и Тиймс , спазвайки седмичната програма по следния график:
І  смяна
1ч. от 9.00 до 9.30
2.ч. от 9.40 до 10.10
3ч. от 10.20 до 10.50
4ч. от 11.00 до 11.30
5ч. от 11.40 до 12.10
6ч. от 12.20 до 12.50
7ч. 13.00 до 13.30
ІІ  смяна
1ч. 13.40 до 14.10
2ч. 14.20 до 14.50
3ч. 15.00 до 15.30

Влизането в сградата на училището става само с разрешение на Директора!

От Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“
28.10.2020г.
По повод на предстоящият Ден на народните будители-1 ноември, ПГОТ „Свети Иван Рилски“-град Перник проведе състезание по шахмат за ученици и ученички 10,11 и 12 клас на 27.10.2020г. във физкултурния салон на учебния корпус при спазване на всички противоепидемични мерки и правила.

На първо място при ученичките се класира Пепа Камелиева Борисова от 10а клас, а второто място зае Антонина Антонова Томова от 10б клас.
При учениците първото място заслужи Георги Тотев Баев от 10б клас. Второто място постигна Дарик Тодоров Георгиев от 10а клас, а на трето място се класира Спас Валентинов Павлов от 10б клас.
Поздравления за победителите!

19.10.2020г.
Скъпи учители и ученици, днес е нашия празник- празник , в който почитаме Свети Иван Рилски-нашия патрон и закрилник на града ни и на цяла България. Бъдете здрави и нека вярата в успеха и постигане на мечтите ни да не стихва! Честит празник!
16.10.2020г.
Съчетавайки полезното с приятното, колективът на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ отбеляза патронния си празник нетрадиционно. Педагогическият колектив направи изнесено обучение по програмата за вътрешноучилищна квалификация, темата на което бе „Работа с електронния дневник“, който от тази учебна година е въведен като официален документ. Обучител бе Боянка Атанасова – ръководител на направление ИКТ. Разяснени бяха някои новости, касаещи правилното оформяне на електронния дневник. Дискутираха се и практически казуси, свързани с администрирането на учебната документация и обратната връзка с родителите.
Обучителната част на тимбилдинга бе последвана от самодейна художествено-музикална  програма, която включваше нетрадиционно самопредставяне на всеки член на колектива, игри с развлекателен характер и емоционална викторина със стрес-тест въпроси. Най-находчивите бяха възнаградени както с бурни аплодисменти, така и с кулинарни лакомства, характерни за профила на учебното заведение. Накрая се извиха традиционните народни хора, в които педагозите на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ са доказани майстори. 
Учениците от гимназията се включиха в спортните и културно-развлекателните прояви, организирани от Община Перник, които са част от програмата за Деня на града. Под ръководството на своите учители те направиха импровизирани състезания по нетрадиционни спортове и посетиха изложба, свързана с историята на Перник от началото на XX век.
29.09.2020г.
Указания на Министерство на здравеопазването с въпроси и отговори относно  това, какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
15.09.2020г.
С нови класни стаи посрещна възпитаниците си ПГОТ „Св. Иван Рилски“
На 15 септември всички ние се прекланяме пред храма на знанието – българското училище, заяви в приветствието си при откриването на новата учебна година в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ директорът инж. Мария Герчева. Традиционното тържество тази година премина при засилени противоепидемични мерки и в редуциран вариант. Новите паралелки осмокласници влязоха в новообзаведени класни стаи, където за всеки ученик има самостоятелен чин и шкафче, а класните им ръководители освен с китка здравец, ги изненадаха със символични подаръци.

МЕРКИ  И  ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ПГОТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ГРАД ПЕРНИК   ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021  ГОДИНА   В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Декларация за родител

Декларация за ученик

Декларация за ел. обучение

14.09.2020г.

Ръководството на ПГОТ „Св. Иван Рилски“- град Перник уведомява новоприетите ученици от 8а клас – специалност: „Кетъринг“ и 8б клас- специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и техните родители, че тържественото откриване на новата 2020/2021 учебна година за 8а и 8б клас ще бъде в двора на училището от 11часа на 15.09.2020 година. Учениците от 9 до 12 клас ще влизат в сградата на училището по график във времето от 11.00 до 11.25 часа от северния вход под ръкодводството на класните ръководители.

03.09.2020г.

Асоциация “ Българска книга“ стартира кампания с надслов: “ Купи една книга. Дари я на своето училище“.

18.08.2020г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ B CAMOCTOЯТЕЛНА ФОРMA HA OБУЧЕНИЕ – CEПТЕМВРИ 2020 r.

ПРИЕМ 2020/2021г.
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, ЗА ДА НАПРАВИТЕ СВОЯ ИЗБОР НА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, ИЗГЛЕДАЙТЕ ФИЛМА С ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА НАШАТА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование съгласно З А П О В Е Д
№ РД09-2152/ 27.08.2019 г. :