НОВИНИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – 30 МАРТ-3 АПРИЛ 2020г.

Видео от практическо обучение

От понеделник- 30.03.2020г. учебният процес ще се провежда и отчита по седмичното разписание за втори учебен срок, което е утвърдено от РЗИ.
Продължителността на един учебен час е 30 мин. Графикът за провеждане на часовете за обучение от разстояние е следният :
1 час от 10,00 до 10,30 часа
2 час от 10,35 до 11,05 часа
3 час от 11,10 до 11,40 часа
4 час от 11,45 до 12,15 часа
5 час от 12,20 до 12,50 часа
6  час от 12,55 до 13,25 часа
7 час от 13,30 до 14,00 часа
8 час от 14,05 до 14,35 часа (само за 11б и 12б клас, в дните, в които имат повече от 7 часа)
9 час от 14,40 до 15,10 часа (само за 12б клас в понеделник и вторник)
От 30.03.2020г. учебният процес ще се провежда в Microsoft Teams и Школо. Само в краен случай, при невъзможност да се използват посочените, може да се работи и в други електронни платформи.
Работното време на учителите е от 8,30ч. до 16,30 часа, като от 10,00 до 15,10 часа се провеждат часовете за обучение от разстояние, а в останалото време се изпълняват други дейности (подготовка на учебно съдържание, материали и задачи за часовете; проверка на задания и самостоятелни работи; консултация с ученици и родители; комуникация с колеги и ръководство по организационни въпроси; самообучение за работа в платформите).

Oнлайн обучение на нашите ученици в периода 23-27 март 2020г.

26.03.2020г.
Отзиви на родители относно дистанционното обучение в ПГОТ „Св.Иван Рилски“

Уважаеми родители, скъпи ученици, ограничете социалните си контакти!

Уважаеми родители, скъпи ученици, короновирусът е във вашите ръце. Можете да изгледате видеото от линка по-долу.
Коронавирусът е в твоите ръце!

Уважаеми родители, от 16.03.2020г. започна дистанционното обучение в ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – гр. Перник. Може да разгледате галерия от снимки, показващи oнлайн обучението на нашите ученици!

Превантивни мерки срещу Коронавирус

17.03.2020г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до задължителен държавен изпит/държавен изпит/изпит за придобиване на професионална квалификация
15.03.2020г.
Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
15.03.2020г.

ВАЖНО!!!
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА В ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г. ДО 29.03.2020г.
2. Учениците ще се обучават по предмети от учебната програма за втори учебен срок. Целта на обучението е да се развиват ключовите компетентности.
3. Обучението от разстояние започва от 10.00 часа по утвърден график.
4. Продължителността на учебния час е 40 минути.
5. Учебните занятия ще са в платформата на Школо, с която учениците и учителите работят и до момента.
6. Всеки учител, във времето в което има час, ще изпраща съобщение до класа, до директора и до зам.- директорите, с темата на урока, задачите за изпълнение, ще задава самостоятелна работа, тест, проект или други сведения, като посочва срока за изпълнението им.
7. Срокът за изпълнение и обратната връзка с учителя може да бъде както в часа, така и в рамките на деня/следващите дни или по преценка на учителя.
8. За обратна връзка с учениците, както и за изпращане и получаване на разработени от учениците материали ще се използва платформата на Оffice 365, с която учениците са свикнали да работят. Платформата позволява лесно да се събират и съхраняват разработени учебни материали и да се работи в случай на претоварване на платформата на Школо.
9. Учителите и учениците не са ограничени в комуникацията си само в тези две платформи. След като са задали темата на урока и какво са предвидили за часа през платформата на Школо, учителите могат да продължат комуникацията с учениците, родителите, като използват създадени вече от тях групи във Вайбър, Фейсбук и други платформи.

График за дистанционно обучение от 16.03 до 29.03.2020г.
12.03.2020г.
График за изпитите на ученици в самостоятелна форма МАРТ 2020г.
Забележка: Изпитите от 16.03.2020 /понеделник/ ще се проведат на 30.03.2020г./понеделник/ , поради продължаване на грипната епидемия в област Перник.
11.03.2020г.

Грипната ваканция се удължава до 16 март 2020 включително.

27.02.2020г.

На 27.02.2020 г. в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“- гр. Перник се проведе открит урок по български език и литература на тема: „За буквите” – защита и възхвала на славянската писменост“ с ръководител г-н В. Варадинов. На събитието присъстваха представители на РУО-град Перник, учители от ПГИ, ПГТС “Арх. Й. Миланов“, ПГОТ „Св. Иван Рилски“ и ученици.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЪМ УРОКА

20.02.2020

По повод на 147 години от гибелта на Апостола на свободата-Васил Левски, на 19.02.2020г. в Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“- град Перник се проведе състезание по скок от място „Лъвски скок“.
При ученичките победителка е Кристияна Кирилова Димитрова от 9 а клас с постижение 170 сантиметра,а при учениците победител е Александър Анатолиев Денински от 8 б клас с резултат 190 сантиметра.
Поздравления за победителите!

05.02.2020г.

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Писмо за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Перник учебните занятия в училищата на територията на област Перник няма да се провеждат и в периода от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г., включително.

27.01.2020

ОТКРИТ УРОК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

На 27.01.2020  г. в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“- гр. Перник се проведе открит урок по информационни технологии на тема “ Изполване на шаблони и теми“ с ръководител г-жа Б. Атанасова. На събитието присъстваха представители на РУО-град Перник, учители от ПГИ, ПГТС “Арх. Й. Миланов“, ПГОТ „Св. Иван Рилски“ и ученици. Урок за упражнение чрез използването на интерактивни методи и работа на учениците с онлайн платформи при изпълнение на практически задачи.

Коледни емоции в ПГОТ „Св. Иван Рилски“
С много веселие, песни и танци премина коледното тържество в ПГОТ „Св. Иван Рилски“. Традиционният конкурс за най-добре украсена класна стая и спазване на коледните традиции след изключително оспорвана надпревара бе спечелен от 10 A клас, който пресъздаде уникалната традиция в съвременен вариант с впечатляваща хореография. Второто място си поделиха 8А и 8Б клас, а трети остана 9В. Дядо Коледа и Снежанка раздадоха подаръци на най-заслужилите според критериите за успех и дисциплина.

Директорът на гимназията инж. Мария Герчева поздрави сърдечно най-добрите, а на целия колектив пожела много здраве, щастие и професионални успехи през Новата година.
Емоционална тръпка предизвикаха песните на Виктория и Венцислава, танцът на Мария и традиционното хоро, с което колективът на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ изпрати старата 2019г. и отправи поглед към 2020.

16.12.2019г.
Представителният отбор по шахмат, ученици възрастова група 8-10 клас при Професионална гимназия по облекло и туризъм“Свети Иван Рилски“-град Перник взе участие в общинското ученическо състезание на 14.12.2019 година в ОДК-град Перник.
Нашият отбор бе в състав от трима ученика и една ученичка: Любен Росенов Любенов-9а клас, Дарик Тодоров Георгиев-9а клас, Георги Тотев Баев-9б клас и Пепа Камелиева Борисова-9а клас.
В първият мач нашият отбор загуби с резултат 1-3 от отбора на ПГТС „Арх.Йордан Миланов“, като победа постигна нашата ученичка Пепа Камелиева Борисова от 9а клас.
Във вторият мач завършихме наравно 2-2 с отбора на ПГИ, като победи постигнаха Георги Тотев Баев от 9б клас и отново Пепа Камелиева Борисова от 9а клас.
В третия мач срещу бъдещите победители от ПМГ „Христо Смирненски“ отборът ни загуби с резултат 0-4.
В четвъртият последен мач отборът ни загуби с резултат 1-3 от отбора на ПГЕМП“Христо Ботев“, като отново Пепа Камелиева Борисова от 9а клас победи и спечели точка за нашият отбор.
Нашият отбор зае 5 място в крайното класиране и получи Грамота от Кмета на Община Перник Станислав Владимиров.
Въпреки последното 5 място, което зае нашият отбор не можем да не отличим много доброто представяне на Пепа Камелиева Борисова от 9а клас, която постигна 3 победи от 4 мача, както и доброто представяне на Георги Тотев Баев от 9б клас, който беше на първа дъска и постигна 1 победа.
Нека си пожелаем Весели Коледни и Новогодишни празници,а догодина през Новата 2020 година много спортни успехи на нашите ученици!
13.12.2019г.

По повод на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, на 12.12.2019г. в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“- град Перник се проведе турнир по тенис на маса.
При учениците възрастова група 8-10 клас победител е Дарик Тодоров Георгиев от 9а клас,който се наложи с 3:0 гейма над Денис Владиславов Георгиев от 10а клас.
При учениците възрастова група 11-12 клас победител е Силвестър Емилов Кръстев от 11а клас,който победи с 3:0 гейма Ивайло Ангелов Балев от 11а клас.
В импровизираният финал на победителите от двете възрастови групи Силвестър Емилов Кръстев от 11а клас победи с 3:1 гейма Дарик Тодоров Георгиев от 9а клас!
Поздравления за победителите и пожелания за весели Коледни и Новогодишни празници!

10.12.2019г.

Близо 1 600 ученици от 32 професионални училища в страната са в паралелки по дуално образование по Швейцарски модел „учене чрез работа“.
Вижте репортажа на SRF, Швейцарското радио и телевизия за Домино – дуално образование по швейцарски модел, един от успешните проекти на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Камерата проследява деня на ученици от ПГОТ „Cв. Иван Рилски“ – гр. Перник

https://www.srf.ch/news/international/eu-kohaesionsmilliarde-schweizer-geld-fuer-bulgarische-lehrlinge?fbclid=IwAR1qT7yPLIbjWuUgx22Y7_wqsR6-5-oZGDGqZV27TP8i5_goPFMfc8Jpf7U

07.12.2019
На 07.12.2019г. представителният отбор на ПГОТ“Свети Иван Рилски“-гр.Перник,ученици-юноши възрастова група 8-10 клас по Тенис на маса се включи в общинското ученическо състезание в град Перник от Програмата на общински ученически игри-2019-2020 година.Отборът ни в състав:Павел Тихомиров Боянов-8б клас,Антонио Красимиров Василев-9а клас,Дарик Тодоров Георгиев-9а клас и Любен Росенов Любенов-9а клас се класира на 4 място и получи Грамота от Кмета на Община Перник-Станислав Владимиров.Поздравления за нашите ученици-спортисти!
07.11.2019
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – м.НОЕМВРИ 2019г.По повод на Деня на народните будители – 1 ноември, на 31.10.2019 година в Професионална гимназия по облекло и туризъм“Свети Иван Рилски“- град Перник се проведе шахматен турнир. Победител при момчетата е ученикът от 9 б клас Спас Валентинов Павлов, а при момичетата победителка е ученичката от 9 б клас Антонина Антонова Томова. Поздравления за победителите!.По повод кампанията „Европейска седмица на мобилността“ 16.09.2019г. – 22.09.2019г., на 19.09.2019г. ученици от 9б клас при Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“- град Перник участваха в реализацията на проявата с щафетни игри под ръководството на Емил Стоилов, старши учител по физическо възпитание и спорт. Поздравления за всички участници !.С три нови паралелки и безброй усмивки стартира новата учебна година в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник. С пожелания за незабравими мигове в класните стаи и професионално израстване в учебните кабинети към възпитаниците на гимназията се обърна директорът инж. Мария Герчева. Новоприетите ученици традиционно бяха посрещнати с хляб и сол и влязоха в класните стаи под звуците на училищния химн..ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО  на ул. СИЛИСТРА №10 на 16.09.2018г. от 11  ч.ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ГИМНАЗИЯТА В 10.30 ч.
ОТ РЪКОВОДСТВОТОВАЖНИ СРОКОВЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ – ПРИЕМ 2019/2020г.За толерантност и разум на пътяПрофесионална гимназия по облекло и туризъм“Свети Иван Рилски“-град Перник се включи активно във велопохода на 24.06.2019г. Събитието е част от програмата,посветена на 90-та годишнина от обявяването на Перник за град.
Общо 90 момичета и момчета от осем гимназии заедно с техните учители по физическо възпитание и спорт се включиха в символичен пробег по велоалеята от кв.Изток до пред Двореца на културата.
Ръководителите на отборите бяха удостоени с юбилейни плакети от Кмета на Община Перник д-р Вяра Церовска,а всички участници получиха юбилейни фланелки и значки.
Нашият отбор бе в състав:
1.Емил Иванов Стоилов-ръководител
2.Мария Александрова Кирилова-8а клас
3.Спас Валентинов Павлов-8б клас
4.Цветомир Евгениев Георгиев-8б клас
5.Камен Ивайлов Петров-8в клас
6.Валентина Емилова Захариева-10а клас
7.Денис Евгениев Стоянов-10а клас
8.Моника Миленова Орманкова-10а клас
9.Валери Николаев Мирков-10б клас
10.Ивона Владиславова Владиславова-10б класПоздравления за нашите велосипедисти!.За седма поредна година Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник обяви класирането от конкурса „Вдъхновяващ учител на 2019 г.“Наградите бяха връчени от кмета на Община Перник д-р Вяра Церовска и нейният заместник по култура и образование Севделина Ковачева.„Уважаеми учители, обръщам се към вас с огромно уважение, вие сте тези , с които децата ни учат, споделят и се вдъхновяват в своя живот, вие сте техните герои. Затова тази инициатива на младежите има толкова много последователи, защото най-важният човек след родителя и семейството е учителят. Не случайно за седма поредна година ние имаме толкова много номинирани преподаватели, за което съм щастлива, горда и респектирана“, сподели кметът Вяра Церовска.С грамоти за най много номинации в ПГОТ „Свети Иван Рилски“ бяха отличени г-жа Боянка Атанасова –учител по информационни технологии и г-жа Весела Димитрова – учител по География и икономика..Учители, културни дейци и журналисти в Перник бяха наградени за принос и заслуги по случай 24 май.
По традиция в Деня на българската просвета и култура и славянската писменост кметът на общината Вяра Церовска им връчи призове на тържествената церемония в Двореца на културата.Кметът Вяра Церовска пожела на всички, работещи в сферата на образованието и културата, преди всичко здраве и изказа искрената си благодарност и признателност за желанието, енергията, всеотдайността и упоритостта, които влагат в работата си, за да реализират своята мисия.С плакет за значителен принос в областта на образованието бяха отличени г-жа Мария Герчева-Антова – Директор на Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ и г-жа Райна Василева – заместник-директор на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – Перник..Професионалната гимназия по облекло и туризъм“Свети Иван Рилски“-град Перник се включи с голям ентусиазъм в демонстративната футболна обиколка на 17 май 2019 година,организирана от Община Перник съвместно с Регионалното управление на образованието-град Перник по повод на 17 май-Деня на българският спорт и 100 години от организирано футболно движение в град Перник.Двата отбора съставени от ученици от 8 клас и водени от старши учител по физическо възпитание и спорт Емил Стоилов бяха наградени с купи и футболни топки от Йордан Павлов-заместник-кмет на Община Перник,Стефан Маринов-представител на Областният съвет на Българският футболен съюз-град Перник и Десислава Стойова-старши експерт по спорта в Община Перник.Двата отбора бяха в следните състави:Отбор А:1.Георги Тотев Баев-8б клас-капитан,2.Спас Валентинов Павлов-8б клас,3.Цветомир Евгениев Георгиев-8б клас,4.Юлиян Кирилов Митков-8б клас,5.Ивайла Юлианова Стоянова-8б клас,6.Райна Еленова Асенова и 7.Гергана Христова Секулова.Отбор Б:1.Любен Росенов Любенов-8а клас-капитан,2.Антонио Красимиров Василев-8а клас,3.Мирослав Каменов Василев-8а клас,4.Пепа Камелиева Борисова-8а клас,5.Валери Филипов Валериев-8а клас и 6.Християн Емилов Любомиров-8в клас.Поздравления за нашите прекрасни ученици-футболистки и футболисти!. Майски празник в ПГОТ „СВ. Иван Рилски“
В незабравим майски празник се превърна денят, в който випуск 2019 се раздели с ПГОТ „Св. Иван Рилски“. С неподправените си емоции бъдещите зрелостници затвориха безгрижната страница на живота си, за да тръгнат по-уверени и зрели към предизвикателствата на професионалната си реализация. С приветствени думи и напътствени педагогически слова директорът на гимназията инж. Мария Герчева им пожела попътен вятър в живота и цитира китайската поговорка, че истински силен и не онзи, който не пада, а онзи, който винаги може да се изправи.
Най-добрите получиха заслужените си награди. С бурни аплодисменти бе възнаградена Евелин Първанова – пълен отличник на випуска. Награди получиха и най-добрите в професията хотелиери и ресторантьори. Поредният абитуриентски випуск има нелеката символична задача да докаже запазената марка за професионализъм в годината, когато бе отбелязан половинвековният юбилей на ПГОТ „Св. Иван Рилски“. С букети на признателност завършващите развълнуваха своите преподаватели, с които заедно извървяха пътя към професионалното и житейското си съзряване. Своеобразен венец на празника бе традиционното хора на раздялата..КОЛЕКТИВЪТ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – гр. ПЕРНИК КАНИ СВОИТЕ БИВШИ, НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ИЗПРАЩАНЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2019 НА 15 МАЙ ОТ 11 ЧАСА В ДВОРА НА ГИМНАЗИЯТА НА ул.“СИЛИСТРА“ №10.Кметът на Община Перник Вяра Церовска  посрещна най-изявените абитуриенти от „Випуск 2019“ на града на изискан прием в Двореца на културата. Тя приветства зрелостниците и не скри, че е щастлива да бъде в този наистина специален момент за тях..
АНИМАТОРИ В ТУРИЗМАОт 7 до 10 май 2019г. в ПГОТ „Свети Иван Рилски“ ще се проведатдни на отворените врати за учениците от 7 клас.Каним всички ученици и родители да посетят нашето училище, да се запознаят с условията на обучение и да се докоснат до магията на кулинарното изкуство!Първият по рода си фестивал „Родопска угодия“ събра внушително множество около дълга трапеза отрупана с пататници, марудници, клин, тикълник, паниран фасул, пареник, качамак, вкусно кисело мляко, домашни сладка и завъртяни ястия.ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник се включи в изявата, която се състоя на 23 март 2019 година в гр. Девин с вкусни гозби, приготвени от нашите ученици и получи заслужени аплодисменти и признание..Ден на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище
Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.
Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.
Учениците от ПГОТ „Св. Иван Рилски“ за поредна година се включват в инициативата, като ученици и учители казаха “Не на тормоза в училище”, закичвайки се с розови стикери. В беседи и разговори те обсъдиха проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение..Добри практики по европейски проекти в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“- гр.Перник.През учебната 2018/2019 година гимназията работи по три проекта на програма Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение. И трите проекта са по актуални теми не само за гимназията, но и за всяко българско и европейско училище в областта на ПОО. Проектите са насочени към ученици и учители и са свързани с обмен на добри практики.1. Проект „Да популяризираме кетъринга“ с партньори от Латвия и Италия. Проектът предвижда екипи от по 6 ученици и двама учители от страните-партньори да подготвят традиционни за своята страна кетърингови изделия и да обменят опит в приготвянето на кетърингови изделия от другите страни. Целта е учениците да бъдат мотивирани да изучават специалност „Кетъринг“. Проведохме първата среща по проекта, в която ние бяхме домакини. Срещата премина много професионално и всички участници останаха изключително доволни. Работната програма включваше представяне на училището, срещи с наши партньори – работодатели в София. В хотел „Балкан“, „Радисън“ и „Сенс“ учениците се запознаха как се организират кетърингови събития и как се приготвят кетърингови изделия. Всички ученици от трите страни участваха в подготовката на кулинарна изложба по случай 50-годишния юбилей на ПГОТ..2. Проект “Развитие на компетенциите на учителите за ефективна работа с ученици с проблемно поведение“. Целта на проекта е обмен на опит и добри практики между учители от Хърватска, Турция, Латвия и България при работа с ученици с проблемно поведение.Това са деца в риск- хиперактивни, с нисък социален статус, сираци, от малцинствени групи, деца със специални образователни потребности. Тези ученици изискват засилена индивидуална работа, по-специфични методи за комуникация и обучение. При посещението си в Латвия всяка страна представи труден случай за работа с деца с проблемно поведение и получи препоръки от другите училища как да продължи работата с това дете. На следващите две срещи в Турция и Хърватска ще се проследи дали тези нови методи са ефективни, а на срещата в България през месец ноември ще бъдат обобщени резултатите.3. Проект “Иновативно образование с хармония между изкуство природни науки и технологии“- проектът е на регионално равнище. От българска страна участват РУО-Перник, Балканска асоциация за устойчиво развитие и ПГОТ-Перник. Партньори са по три институции на регионално равнище от Полша и Турция. Проектът е насочен към развиване интереса на учениците към природните науки и на творческите им умения. В проекта са предвидени визити за ученици и учители, които ще търсят и демонстрират интересни, иновативни методи за мотивиране на учениците да изучават природните науки и да развиват творческите си способности. В проекта участват учители и ученици от четири клуба за извънкласни дейности, които през тази година имаме в гимназията- „Дигитални компетентности“, „Математика+“ „Традиции и обичаи“ и „Иконопис“ и учителите по природни науки. През месец април предстои обучение на 4 учители в Полша, а през м.юни обучение на 4 учители в Турция. Те ще подготвят ръководство за работа с учениците, в което ще опишат избраните методики за обучение. Учениците ще участват в обучения по разработените методики, които ще се проведат в България и Турция.. На 16 април 2019г. ще се проведе Открит урок по Конституция във всички български училища, на който ще бъде отбелязана 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция.Urok_po_konstitucia
13.11.2019
01.11.2019
17.10.2019
19.09.2019г.
16.09.2019г.
11.09.2019г.
1.07.2019
24.06.2019г.
14.06.2019г.
24.05.2019г.
19.05.2019г.

15.05.2019г.

15.05.2019г.
13.05.2019г.
 КРАТЪК ФИЛМ ЗА РЕКЛАМАТА НА ПГОТ
18.04.2019г.
25.03.2019г.
27.02.2019г.
27.02.2019г.
25.02.2019г.
20.02.2019г.
По повод 146 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски на 20.02.2019 година на новата многофунционална спортна площадка на ПГОТ „Свети Иван Рилски“- град Перник в централната сграда се проведе състезание по дълъг скок от място „Лъвски скок“ за ученици 8,9 и 10 клас под ръководството на Емил Стоилов – старши учител по физическо възпитание и спорт в ПГОТ „Свети Иван Рилски“- град Перник. След много оспорвана надпревара при ученичките първото място зае ученичката от 10а клас Мариана Стефанова Янкова с постижение 180 сантиметра, второто място заслужи ученичката от 8а клас Мария Александрова Кирилова с постижение 175 сантиметра, а на трето място се класира ученичката от 10б клас Ивета Васкова Георгиева с резултат 170 сантиметра. При учениците на първо място се класираха с еднакви резултати от 230 сантиметра Методи Владиславов Георгиев от 10б клас и Никита Степанович Ариков от 10б клас, на второ място се класира Свилен Руменов Симеонов от 10б клас с резултат 225 сантиметра, а третото място заслужи Антонио Красимиров Василев от 8а клас с постижение 220 сантиметра.
Поздравления за победителите и поклон пред паметта на Васил Левски.

.12.02.2019г.Важно за учениците от самостоятелна форма!В периода 15.02.2019г. – 28.02.2019г. учениците от самостоятелна форма следва да заявят желанието си за явяване на изпити в канцеларията на гимназията, чрез подаване на Заявление по образец.

29.01.2019г.

От днес може да намерите описание на административните услуги, които ПГОТ „Св. Иван Рилски“ –гр. Перник предлага в секция „Документи“, подменю „Училищна документация“.

28.01.2019

За първа година сурвакарска група от ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник от 20 ученици взе участие в маскарадните игри СУРВА 2019 в гр. Перник.Групата представи обичая Сурвакарска сватба.В сватбата участваха персонажите: поп, свекър, свекърва, булка, младоженец, болюкбашия, сурвакар и мечка с мечкар. Сурвакарите носиха маски и ликове, тежки колани със звънци и хлопатари..

16.01.2019г.

Съгласно Заповед №РД-01-7/16.01.2019г. на директора на РЗИ – Перник е обявена Грипна епидемия на територията на област Перник, считано от 16.01.2019г.Дните 17.01.2019г., 18.02.2019г. 21.01.2019г. и 22.01.2019г. са обявени за неучебни дни на територията на област Перник.

14.12.2018г.

Брошура: Пожаробезопасна кухня


29.11.2018г.50 години по пътя на успеха и безкраяПрофесионална гимназия по облекла и туризъм „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник тържествено отбеляза50-годишнината от своето създаване. Под мотото „50 години по пътя на успеха и безкрая“ в големия салон на Двореца на културата се събраха десетки бивши и настоящи преподаватели и възпитаници на гимназията,партньори по проекти, представители на обществения съвет, родители, общественици, директори на училища от община Перник, граждани..Събитието бе уважено и от високопоставени гости в лицето на кмета на Община Перник д-р Вяря Церовска, зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, главният секретар на областната администрация Цветана Пиралкова, началникът на РУО Ваня Коконова. Те връчиха юбилейни плакети на директора на гимназията инж. Мария Герчева и в приветствените си слова подчертаха приноса на гимназията за развитие на професионалното образование. Половинвековната история на училището бе илюстрирана със специално подготвен филм, който отрази постиженията в професионалното израстване на възпитаниците,богатата и съвременна материална база, изградена в последните години, всеотдайния труд на учителския колектив, активната социална роля на гимназията, както и многобройните кетърингови събития, в които ученици и учители демонстрират завидни умения..В словото си директорът на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ инж. Мария Герчева подчерта силата на традицията, с която гимназията си е извоювала безспорен авторитет не само в Перник, но и в страната. Свидетелство за това са наградите от регионални и национални състезания по професии в сферата на ресторантьорството и хотелиерството, спечелени от възпитаници на училището. Гордост е и съвременната учебна среда, в която кабинетите и класните стаи отговарят на най-модерните изисквания за иновативно обучение. С чувство за признателност бе отбелязан трудът на поколения ръководители, преподаватели и помощно-административен персонал, оставили душата и сърцето си сред стените на учебното заведение. Дълбок поклон за всеотдайността ви, скъпи колеги, подчерта директорът на гимназията инж. Мария Герчева..Неподражаемите изпълнения на танцова формация „Майсторите на танца“ допълниха празничния ден и превърнаха юбилея в неповторимо емоционално преживяване.

17.11.2018г.

Започна участието на представителните отбори на ПГОТ“Свети Иван Рилски“-гр.Перник в общинския етап на Националните ученически игри за учебната 2018/2019 година.
На 17.11.2018г. шахматният ни отбор-юноши и девойки,възрастова група 8-10 клас спечели третото място в общинското ученическо състезание.
Отборът ни беше в състав:Адриан Людмилов Мирчев-10 б клас/капитан/,Георги Тотев Баев-8 б клас,Спас Валентинов Павлов-8 б клас,Пепа Камелиева Борисова- 8 а клас,Антонина Антонова Томова-8 б клас/резерва/,водени от старши учител по физическо възпитание и спорт Емил Стоилов.
В полуфиналният мач нашият отбор отстъпи с резултат 1-3 пред отбора на ПГТС“Арх.Й.Миланов“,като единствената победна точка постигна Пепа Камелиева Борисова от 8 а клас.
В борбата за 3-4 място нашият отбор завърши при резултат 2-2 срещу отбора на СУРИЧЕ“Д-р Петър Берон,като победи спечелиха Спас Валентинов Павлов-8 б клас и капитана ни Адриан Людмилов Мирчев-10 б клас,а победата на Адриан бе постигната на първа дъска,което при равният резултат 2-2 ни донесе предимство,победата,третото място,грамота и бронзови медали за нашият отбор.
Поздравления за нашите шахматисти!.14.11.2018График на дейностите за ПОО

1 ноември 2018г.По повод на Денят на народните будители-1 ноември, на 31.10.2018 година от 14.00 часа във физкултурният салон на Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“ – град Перник се проведе шахматен турнир за ученици и ученички възрастова група 8-10 клас.Във финалната среща при момичетата първото място спечели ученичката от 8 а клас Пепа Камелиева Борисова с резултат 1.5 на 0.5 точки срещу достойната си противничка Антонина Антонова Томова от 8 б клас.
При момчетата победата и първото място спечели ученикът от 10 б клас Адриан Людмилов Мирчев,който победи с резултат 2 на 0 точки ученикът от 8 б клас Спас Валентинов Павлов.Състезанието се проведе под ръководството на старши учител по физическо възпитание и спорт Емил Стоилов.Поздравления за победителите и техните достойни подгласници!.24.10.2018г.Със спортни турнири по футбол, баскетбол и традиционни спортни игри, бе финализиран вторият проект по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия между Областна администрация Перник и община Цървени кръст (Сърбия).
Областният управител Ирена Соколова поздрави всички бенефициенти участвали в реализирането на дейностите – експерти, технически екип, директори и др.Целите на “Инвестиция в здравето и просперитета на младите хора в българо-сръбския регион”, както е наименованието на общия проект, са подобряване на материалната база за спорт, отдих и осигуряване на повече условия за физически активности в двете професионални гимназии в Перник – по облекло и туризъм “Св. Иван Рилски” и по енергетика и минна промишленост “Христо Ботев”. В съседната партньорска страна проектът бе реализиран в училищния двор на Колежа по приложни технически науки, Механотехнически техникум “15 май” и Техническото транспортно училище “12 февруари” в гр. Ниш.
Пернишките училища вече разполагат с ново футболно игрище, комбинирана площадка за волейбол и баскетбол, фитнес на открито, лекоатлетическа писта със специфична настилка, осветление и паркинг зона. В строително-ремонтните дейности, само за спортните съоръжения в Перник, бяха вложени 221 566 евро.
Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова присъства на официалното откриване и прерязване на лентата на новото спортно съоръжение. Тя поздрави областния управител, учителите от двете училища и учениците за новата придобивка, която ще бъде в полза на създаването на положителен опит чрез различни форми на физическа активност и спортуване.Губернаторът и министър Михайлова наградиха с купи и медали отборите от сръбска и българска страна участвали в спортните надпревари.
.22.10.2018г.Под мотото: „Засади дърво – остави следа!“ възпитаниците и преподавателите от ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник засадиха фиданки в двора на училището. Благородната екологична изява е част от серията прояви в чест на 50-годишния юбилей на гимназията, който ще се отбележи тържествено в края на ноември.
Дръвчетата са символ не само на годишнината на ПГОТ „Св. Иван Рилски“, те ще бъдат и своеобразната „гора на младостта“ в квартал „Иван Пашов“, негови „бели дробове“.Инициативата е по случай деня на Свети Иван Рилски и предшества предстоящото откриване на 23.10.2018г. на новоизградените спортни площадки, зони за отдих и зелени площи в двора на гимназията.Обектите са направени по проект „Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в българо-сръбския регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г., в партньорство между областна администрация Перник и Градска община Цървени Кръст, град Ниш.В засаждането на фиданките взеха участие областният управител Ирена Соколова, технически ръководители на проекта, както и директорът на гимназията инж. Мария Герчева..Всички снимки можете да видите на страницата на гимназията във Фейсбук /www.facebook.com/PGOTPERNIK17.10.2018г.На 16 и 17 октомври в гр. Пловдив Центърът за развитие на човешките ресурси проведе двудневна конференция на тема „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“. Конференцията бе открита официално от националния ECVET координатор г-жа Иванка Михайлова, която подчерта значимостта на ECVET системата, осигуряваща европейска добавена стойност и качество на изпълнението на проектите по Програма „Еразъм+“.По време на форума бяха представени  интересни практики от практическото приложение на инструмента ECVET от директора на Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“- Перник. инж. Мария Герчева..

11.10.2018г.

В изпълнение на Проект „Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в Българо-Сръбския регион“, ученици от ПГОТ „Свети Иван Рилски“- град Перник и ПГЕМП „Христо Ботев“- град Перник участваха в състезания на 09.10.2018г. и 10.10.2018г. в град Ниш,Сърбия по футбол, забавни игри и баскетбол срещу местни ученически отбори.
Състезанията започнаха с баскетбол, където участие в сборният отбор,съставен от ученици на ПГОТ „Свети Иван Рилски“- град Перник и ПГЕМП „Христо Ботев“- град Перник взе ученичката от 9а клас на ПГОТ „Свети Иван Рилски“- град Перник-Адриана Руменова Русалимова.За съжаление загубихме баскетболната среща с минимална разлика.Отборът беше воден от учителката по физическо възпитание и спорт в ПГЕМП „-Христо Ботев – Вангелия Бежанска.
Във втората спортна проява по проекта-футболната среща, футболният отбор съставен от 8 ученика от ПГОТ „Свети Иван Рилски“- град Перник и 1 ученик от ПГЕМП „Христо Ботев“- град Перник, водени от учителя по физическо възпитание и спорт в ПГОТ „Свети Иван Рилски“- град Перник и същевременно треньор на отбора – Емил Стоилов надиграха с 3-2 домакините от Ниш в крайно оспорван мач, като победният гол отбеляза ученичката от 11 в клас Александра Бойкова Боянова.Останалите ученици от ПГОТ „Свети Иван Рилски“-град Перник, участвали в мача са: Адриана Руменова Русалимова-капитан на отбора-9 а клас, Василена Крумова Станимирова- 9 а клас, Силвестър Емилов Кръстев-9 а клас, Борислав Анастасов Бориславов-10 б клас, Алесандър Аиад Хусеин-12 а клас, Алекс Валентинов Славчев-12 в клас и Петър Бориславов Петров-12 а клас. Дейно участие в мача взе и ученика от ПГЕМП „Христо Ботев“-град Перник Илия Евгениев Илчев-11 б клас.
В заключителната спортна изява по Забавни игри,отборът съставен изцяло от ученици на ПГОТ“Свети Иван Рилски“- град Перник, водени от своята учителка и треньорка инж.Росица Атанасова победи отбора на местната гимназия, което доведе до комплексната победа за нашите български отбори с 2-1.
Поздравления за всички участници в спортната изява и заслужените победи!.

08.10.2018г.

Видеообръщение на г-жа Мария Габриел във връзка с Европейската седмица на програмирането, семинари за киберсигурност и други дейности, свързани с дигиталното образование.https://boards.wetransfer.com/board/s2qafxgdsi85oig9c20180920Q92231/latest

17.09.2018г.

Учебната година в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ стартира с песен С три нови паралелки осмокласници стартира учебната 2018/2019 година в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник. Те прекрачиха прага на гимназията под аплодисментите и пожеланията „На добър час!“ на своите преподаватели и съученици от по-горните класове. Освен с традиционните емоционални слова за първия учебен ден, произнесени от директора инж. Мария Герчева и народния представител Станислав Владимиров, възпитаниците и педагозите на ПГОТ бяха поздравени с песенни изпълнения от възпитаници на училището.

15.09.2018г.

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО  на ул. СИЛИСТРА №10 на 17.09.2018г. от 11ч.
ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ГИМНАЗИЯТА В 10.45 ч.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО24 май 2018г.Учители, културни дейци и журналисти в Перник бяха наградени за принос и заслуги по случай 24 май. По традиция в Деня на българската просвета и култура и славянската писменост кметът на общината Вяра Церовска им връчи призове на тържествената церемония в Двореца на културата. С този жест се отдава признание на всеотдайния труд на дейците на образованието за усърдната им работа да събудят доброто и таланта у всяко дете, за волята да продължават традициите на пернишката култура и възраждането на моралните ценности. От Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ с почетен Плакет бе отличена г-жа Боянка Атанасова – ръководител на направление ИКТ..22 май 2018г.Днес на крепостта „Кракра“ учители и ученици си припомниха славните подвизи на Кракра Пернищки. Клуб „България-минало, настояще, бъдеще“ по проект „Твоят час“ с ръководител Т. Тодорова проведе своята представителна изява. Никол Стоянова от 11б клас емоционално сподели интересни факти от миналото. Спортният ден вонесе много радост, веселие и слънчево настроение на всички..С четири класа абитуриенти се раздели ПГОТ „Св. Иван Рилски“.Емоционално и затрогващо зрелостниците бяха изпратени от учителския колектив, родители, членове на обществения съвет. За пръв път в своята история гимназията награди двама пълни отличници. Бяха отличени и най-добрите в професията от всеки клас. По традиция гроздове балони полетяха в небето, символ на устремния път пред младите хора. С приветствено слово директорът на гимназията инж. Мария Герчева им пожела да следват мечтите си, да бъдат промяната и да не забравят своите учители. Хорото на раздялата поведе клубът по народни танци към гимназията..Всички снимки от изпращането на абитуриентите можете да видите на фейсбук страницата на гимназията www.facebook.com/pgotpernik15 май 2018КОЛЕКТИВЪТ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – гр. ПЕРНИК КАНИ СВОИТЕ БИВШИ, НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ИЗПРАЩАНЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2018 НА 15 МАЙ ОТ 11 ЧАСА В ДВОРА НА ГИМНАЗИЯТА НА ул.“СИЛИСТРА“ №10.15 май 2018г..Скъпи колеги, ученици, родители, наши съмишленици и последователи. За поредна година ученичка от дуална форма на обучение се класира в 10-те най-добри в конкурса на проект Домино „Аз готвя най-добре“. Подкрепете я като гласувате за Стефани Тодорова в you tube канала на проекта https://www.youtube.com/watch?v=KvXs8vhhGLM или във Фейсбук-страницата на ДОМИНО – https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/14 май 2018г.На 10 и 11 май 2018г. учениците от клуб „Учебно предприятие“ Евелин Първанова и Даниел Стоянов, взеха участие в иновационен лагер „Суровини и материали“ организиран от Джуниър Ачийвмънт България..

11 май 2018г.

Във връзка с инициативата „Розите на България“ и под звуците на „Празнична сюита“ ученици и учители от ПГОТ „Св. Иван Рилски“ се хванаха на празнично хоро, за да изразят своята съпричастност, сплотеност и родолюбив дух. Инициативата е посветена на 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на първото председателство на България на Съвета на Европейския съюз и на Европейската година на културното наследство – 2018.
.11 май 2018г.  Най-големият урок в света е инициатива на УНИЦЕФ за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие. За поредна година нашето училище взе активно участие. Учениците от 9б клас с преподавателя по биология Соня Иванова проведоха открит урок на тема: „Бедността“. Чрез презентация за бедността в света, в Европа и България, чрез есета и доклади те се запознаха и изразиха своето отношение по поставения проблем..9 май 2018И тази година по традиция кметът Вяра Церовска се срещна с най-изявените абитуриенти от всички пернишки училища. На срещата присъстваха отличниците на града. Момичетата и момчетата, които под една или друга форма са прославили Перник и са повод за гордост със спечелени награди в различни конкурси, олимпиади и спортни състезания. От ПГОТ „Св. Иван Рилски“ бяха наградени:Екатерина Александрова от 12а класТодор Йорданов от 12б класМартин Иванов от 12в класКрасимира  Кирилова от 12г клас.Кметът пожела нa дoбъp път на 30 oтличници oт 11 cpeдни oбщooбpaзoвaтeлни yчилищa и пpoфecиoнaлни гимнaзии . Те бяxa пocpeщнaти нa cпeциaлнa цepeмoния в Двopeцa нa ĸyлтypaтa.30.04.2018

Национално състезание „Най-добър млад барман“,
25-27.04.2018г., гр.Варна
На състезанието за Monin club junior Виктор Стоянов спечели 2 място и парична награда от 150лв.

 .24.04..2018г.На 19 и 20 април 2018г. ученици от ПГОТ „Св. Иван Рилски“ гр. Перник взеха участие в националното състезание по професиите „Млад готвач“, „Млад сервитьор“ и „Млад сладкар“ в град Пловдив. Нашите ученици се представиха достойно. На 26 и 27 април в гр. Варна предстои участието на  Виктор Стоянов на националното състезание в категорията „Млад барман“ . Да му пожелаем успех!.април 2018Приложение 2 към Заповед № РД-04-19/30.03.2018 г.ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ПГОТ  „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. ПЕРНИК
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ПГОТ30.03.2018г.На 30 март 2018г., ден преди 4-тия рожден ден на ЦНСТ в кв. Драгановец, ученици от 11б клас успяха да зарадват децата от центъра с интересни интерактивни игри, плюшени играчки и лакомства, закупени с даренията на учениците от ПГОТ „Св. Иван Рилски“..24.03.2018г.КРАКРА ТВ КРАКРА ТВ – РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 22-24 МАРТ 2018ПГОТ „Св. Иван Рилски“ домакин на мащабно състезание
Два сребърни медала, един бронзов и пето място за най-добрите в професиите
ПГОТ „Св. Иван Рилски“ бе домакин на мащабна професионална изява. От 22 до 24 март 2018г. в Перник се проведе регионалното състезание по професиите на гимназиите в сферата на туризма и ресторантьорството. В него взеха участие 17 училища от Западна България, които премериха знания и умения в четири състезателни категории: „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“, „Най-добър млад барман“ и „Най-добър млад хлебар-сладкар“. Борбата бе емоционална и напрегната, желанието за класиране в челото бе мотивирано и от регламента, според който първите шестима във всяка категория отиват на националния кръг, който ще се проведе през месец май в Пловдив. А там голямата награда е екскурзия до Франция, с левова равностойност около 4000 лева. Утешителните също не са за пренебрегване – предложение за работа в престижни хотели, ресторанти и барове..За първи път в своята история ПГОТ „Св. Иван Рилски“ класира и четиримата свои участници на националния кръг. Изключителен бе успехът на Кристияна Йорданова от 12г клас, която в категорията за най-добър млад хлебар-сладкар раздели първото място със своя конкурент от Троян, но след „фотофиниша“ на журито остана втора..Със сребърен медал се окичи и най-добрият млад барман на гимназията Виктор Стоянов от 11б клас, впечатлил всички с импровизаторските си умения върху чашите и бутилките..Колекцията от медали допълни и бронзовото отличие на най-добрия млад готвач Мартин Иванов от 12в клас, който накара не само гостите, но и журито да си оближат пръстите със своето кулинарно изкушение..Достойно се представи и Никол Стоянова от 11б клас, чиито сервитьорски умения я класираха на почетното пето място..В тържествена обстановка в Руския клуб на ресторант „Струма“ купите на победителите и медалите на призьорите в отделните категории връчи началникът на Регионалното управление на образованието Ваня Коконова..Класиралите се в шестицата получиха като подарък книгата „Неразказаните легенди за маите“ на аташето по въпросите на културата при посолството на Мексико в България Луис Монтеро, който им я връчи лично. Община Перник изненада всички участници с оригинален подарък – добилата огромна популярност книга със събрани вицове за Перник и перничани.  линк към всички снимки и видео от събитието

ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“-гр.ПЕРНИК
ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИИ
от 22 до 24.03.2018г.
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.
20.03.

22.03.2018г.

ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – град Перник подкрепя инициативата на Община Перник за подготовката на великденската украса на централната градска част, като ученици от клуб „Иконопис“ с ръководител г-н Ем. Здравков изработиха великденско яйце..18.03.2018Учениците Евелин Първанова от 11б клас и Анна-Мария от 11а клас,взеха участие инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Социални иновации“. Екипът на Евелин Първанова се класира на второ място..

16.03.2018г.

Учениците от клуб „Учебно предприятие“ се включиха в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Световна седмица на парите 2018“ като посетиха банка ОББ клон Перник 02.03.2018г.От 22.03.2018г. до 24.03.2018г. ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – град Перник ще бъде домакин на Регионалния кръг на Националното състезание по професии в категориите: „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“,  „Най-добър млад барман“ и „Най-добър млад хлебар-сладкар“.В състезанието ще вземат участие 41 ученици от 17 училища в страната от областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, София област, Пазарджик, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.Мястото на провеждане на състезанията по категории е както следва:

  • Категория „Най-добър млад хлебар-сладкар“ в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ на ул. „Хр. Смирненски“ №12.
  • Категории „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“ и „Най-добър млад барман“ в хотел-ресторант „Струма“.
  • Нощувките и храненето на всички участници и гости ще бъдат в хотел-ресторант „Струма“.

22.02.2018г.В Перник ученици готвят за ученициЕдна благородна инициатива намери своите добротворциОт месец януари 2018г. учениците от Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски”- гр. Перник в практическите часове по готварство с професионален хъс готвят вкусна и питателна храна за своите връстници от Центъра за подкрепа на личностното развитие Ученическо общежитие – гр. Перник. Там пребивават деца както от нашата, така и от други области на страната.
Откъснати през седмицата от своите родители, те не винаги се хранят пълноценно, било поради липса на опит да подбират храната си, било поради ограничени финансови възможности, коментира директорът на общежитието Любка Златкова. Тя споделя с тревога своите наблюдения с директора на гимназията инж. Мария Герчева. Така един спонтанен разговор ражда идеята за взаимна полезност между двете учебни институции – ученици да готвят за ученици.
Идеята се превръща в инициатива, а инициативата в реалност, когато г-жа Златкова намира спонсор в лицето на фондация „Иван Божилов“. Съпрузите Даниела и Иван Лозанови откликват на конкретната молба и изцяло със свои средства два пъти седмично закупуват прясно месо, яйца, плодове, зеленчуци и всички необходими продукти за приготвянето на едно основно ястие и един десерт за всяко дете от общежитието 4 дни седмично.
Готвенето на повече и по-разнообразни менюта в часовете по практика на учениците от ПГОТ „Св. Иван Рилски”несъмнено повишава уменията и професионализма на бъдещите специалисти в ресторантьорството и туризма, а ползата от редовното и разнообразно хранене и значението му за здравния статус на децата от общежитието, за тяхното физическо и умствено развитие, не се нуждае от коментар, споделят двете директорки. Те не скриват огромната си признателност към спонсорите на благородната инициатива Даниела и Иван Лозанови, чието добротворство се среща с отзивчивите сърца и сръчните ръце на бъдещите майстори кулинари, които с готовност прегръщат и осъществяват идеята да направят по-вкусен делника на своите връстници.19.02.2018г.По повод на 145 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, на 19.02.2018 година във физкултурният салон в централната сграда на ПГОТ“ Свети Иван Рилски“ се проведе състезание по скок от място „Лъвски скок“ за ученици 8-10 клас.
На първо място при момчетата се класира ученикът от 9 а клас Силвестър Емилов с постижение 230 сантиметра, второто място зае ученикът от 9 б клас Никита Степанович с постижение 220 сантиметра, а на третото място се класира Адриан Мирчев от 9 б клас с постижение 210 сантиметра.
При момичетата първото място заслужи ученичката от 9 б клас Лалка Мариова с постижение 150 сантиметра.
Поздравления за победителите!

12.02.2018г.
 Как учениците откриват първите бизнес възможности
Работодатели разчитат част от обучаващите се чрез прохождащото у нас дуално обучение младежи да останат при тях след дипломирането си.
Младежи Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник мислят в перспектива – след като напреднат достатъчно, планират да започнат собствен бизнес. В същото време в надпреварата за нови кадри някои работодатели разчитат на наскоро въведената в България система за дуално обучение.
„Много са ползите за една фирма, когато идват млади хора на обучение“, казва Илиас Сахинидис, оперативен директор на София Хотел Балкан. Там и в други софийски хотели и ресторанти идват на практика ученици от пернишката Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“.
За разлика от досегашните практики на професионалните гимназии при дуалната форма учениците в 11 и 12 клас прекарват значително повече време в компаниите – по три дни седмично, по модела на страни като Австрия, Германия и Швейцария.
За България новото в тази форма е фиксираното със закон заплащане за учениците – 90% от минималната заплата. За да бъдат стимулирани компаниите да въведат дуалното образование, през 2015 г. започна изпълнението на проекта  ДОМИНО, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество с 3,5 млн. швейцарски франка.
„Със сигурност ще научат много при нас за тайните на туристическия бизнес“, отбелязва Сахинидис.
В кухнята на хотела ученици от паралелката по готварство се обучават при главния готвач Николай Гарчев. Дуалното обучение върви там вече втора година. „Целта на тази форма е да събуди интерес в младежите от професионалните училища, независимо в каква паралелка са, за да са сигурни, че са избрали професията на своя живот“, казва той.
„На мен ми е нужно те да са ангажирани“, допълва Николай Гарчев.
Обучението започва с първоначални стъпки като приемане, почистване, съхранение и обработване на продуктите. Продължава с различни начини и степени на готвене.
„Стъпка по стъпка ще им дадем възможност те да се развиват. Тук е по-различно, защото получаваш реална информация, виждаш оборудването в кухнята и чувстваш напрежението, когато сме заети с поръчки. Тогава вече ставаш част от ритъма на един добре смазан механизъм“, допълва главният готвач.
Той също очаква част от младежите да станат част от екипа му, след като се дипломират. Дава пример с ученичка, назначена за готвач след дипломирането, като в момента едновременно работи и учи в университета.
Десетокласничката Десислава Кирова смята, че практическото обучение на учениците ще им помогне в бъдеще да започнат собствен бизнес.

По материали от Investor.bg

Още по темата може да видите тук

 

9.02.2018г.Ученици от 12а клас взеха участие в анкетно проучване, провеждано от Ipsos, в сътрудничество с Deloitte, от името на Европейската комисия.Въпросникът за ученици включва въпроси относно използването на ИКТ в училище..26 – 28 .01 .2018г.500 ученици от 18 пернишки училища разтърсиха площад „Кракра“ по време на маскарадното дефиле „Сурвакариада“, което по традиция предшества Международния фестивал на маскарадните игри. Облечени в кожи и надянали страховити ликове младежите изгониха лошотията от града.С много емоция, вълнение и любов учениците от ПГОТ „Св.Иван Рилски“- гр. Перник пресъздаваха обичая Сурва, който се предава от поколение на поколение..26.01.2018гУченици от 11б клас взеха участие в обслужването на кетъринга по повод откриването на СУРВА 2018 в община Перник..
26.01.2018г.Ученици от Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник готвиха за официалните обеди при няколко важни посещения в България: официалното посещение  на президента на Швейцария Дорис Лойтхард през ноември 2017 и на 26.01.2018г. при работното посещение на министъра на правосъдието и полицията Симонета Сомаруга. Това е представяне на конкретни резултати от българо-швейцарския проект ДОМИНО.Вълнението на учениците бе голямо, но те се справиха блестящо. Разбира се, готвеха съвместно с шеф-готвачите, които са техни наставници в практическите им обучения в ресторантите..Незабравими за учениците ще останат и срещите с президента Дорис Лойтхард и министър Симонета Сомаруга, с които разговаряха накратко и се снимаха за спомен. Снимка от разговора на министър Сомаруга е поместена на сайта на швейцарското Федерално министерство на правосъдието и полицията.Поздравяваме учениците от Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник за успеха и им желаем да имат шанс да продължат да готвят за известни личности вече като професионални шеф-готвачи.22.01.2018г. НОВ ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА-
ЯНУАРИ 2018НОВ график(2)НОВО!!!                                              17.01.2018г.ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ Е УДЪЛЖЕНА ДО 19.01.2018г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!!!12.01.2018г.ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯОБЯВЕНА Е ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 15 ДО 17 ЯНУАРИ 2018г.Във връзка с обявената  грипна ваканция от 15 до 17 януари 2018г. изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за тези дати се променят както следва:Изпитите от 15.01.2018 ще се проведат на 19.01.2018; тези от 16.01.2018 – на 25.01.2018, а изпитите от 17.01.2018. – на 26.01.2018г.10.01.2018гГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА- ЯНУАРИ 201822.12.2017г.Коледна благотворителност и празнично настроение в ПГОТ „Св. Иван Рилски“По традиция и тази година коледното тържество на възпитаниците на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ бе в подкрепа на благородната национална кауза „Българската Коледа“. Забавно-развлекателните изпълнения в тържествената програма бяха съпроводени с доброволни дарения в помощ на децата със здравословни проблеми. В благотворителната акция на учениците и техните преподаватели бяха събрани 200 лева, които ще бъдат преведени по сметката на „Българската Коледа“. Към тази сума ще се прибавят и даренията от SMS-и, изпратени в помощ на нуждаещите се. Огласена бе още една хуманна инициатива – ученици от 11 Б клас апелираха за стартиране на кампания за събиране на дрехи и обувки за децата от Дома за медико-социални грижи в Перник.Директорът на гимназията инж. Мария Герчева приветства присъстващите с коледни благопожелания за здраве, щастие и семейно добруване както на светлия християнски празник Коледа, така и през Новата 2018 година..Повече от час приповдигнатото празнично настроение се поддържаше от оригинални атрактивни изпълнения, в които активно участие взеха не само учениците, но и техните учители. Мултимедийният екран разказа и илюстрира значението на коледните символи.Гости на празника бяха танцьори от ансамбъл „Граовска младост“, чиито етюдни изпълнения бяха изпратени с бурни аплодисменти..Своите професионални играорски умения демонстрира и клубът за народни танци към гимназията с ръководител Емил Стоилов. Не липсваха и самодейни изпълнения в различните музикални жанрове..Овациите обра Борислава от 10 б клас както с изпълнение на песни на френски и анлийски език, така и на български народни песни..Дядо Коледа и Снежанка бяха на висотата на своите отговорности, дарявайки всеки с лакомство и пожелание..На коледното тържество клубовете по интереси проведоха своята представителна изява. Те показаха постиженията си от началото на учебната година и помогнаха за аранжирането на богатата трапеза, на която бяха подредени всички традиционни коледни ястия.
Госпожа Герчева обяви победителят в конкурса „Най-добре украсена класна стая“Наградата – еднодневна екскурзия, за трета поредна година спечели 12г клас..Традицията в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ повелява и това – край светлините на елхата всички се почерпиха богато от софрата, за да бъдат сити, честити и щастливи дните им през настъпващата 2018 година.20.12.2017На 22.12.2017 /петък/ от 10 часа във физкултурния салон на ПГОТ „Свети Иван Рилски“ ще се проведе КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО С ИНТЕРЕСНИ КОНКУРСИ И УЧАСТИЯ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ.ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ТРАДИЦИЯТА  ЧРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ ДА СЪБЕРЕМ И ДАРИМ СРЕДСТВА ЗА БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА.
Каним всички наши приятели и последователи, родители на настоящи и бивши наши възпитаници на благотворителния базар.
ОЧАКВАТ ВИ МНОГО ИЗНЕНАДИ, НАГРАДИ И ВЕСЕЛИЕ!18.12.2017НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ СЕ ПОДАВАТ ДО 5.01.2018г.ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ от 15.01.2018 до 26.01.2018г.15.12.2017Приключи седмицата на четенето в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ с маратон в който взеха участие ученици от 8а клас, които четоха цитати от Библията..Учениците от 12а клас също се включиха с художествено четене на творби на Елисавета Багряна.12.12.2017г.Учениците от 10а клас на Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ гр. Перник откриха Националната седмица на четенето със състезание за най-добро артистично изпълнение на художествен текст. Радина и Цветелин се превъплътиха блестящо в образите на Елмира и Тартюф от комедията на Молиер „Тартюф“ и получиха заслужени аплодисменти от съучениците си, от класния ръководител и от преподавателя си по БЕЛ..7.12.2017г.Регионална Кръгла маса по проект „Твоят час“Учениците от клуб „Иконопис“ от Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ гр. Перник с ръководител Емануил Здравков взеха участие в Регионална Кръгла маса по проект „Твоят час“ на която се представиха със своите творби.
.6.12.2017г.Модерно образование в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ гр. Перник.Учениците и преподавателите вече използват свои акаунти в системата на училището, по проект между МОН, Miсrosoft и Teacher.bg.Чрез акаунтите се предоставя възможност на всеки ученик и преподавател в гимназията за инсталиране на безплатен, лизенциран Office 2016 на 5 лични устройства и Windows 10 на 2 устройства. Училището спечели проект по Компонент 2 на националната програма „Информационни и комуникационни технологии“ в системата на предучилищното и училищното образованиеи закупи нова интернет платформа „Училище 365″, чрез която ученици и преподаватели ще имат достъп до свободно използване на електронно учебно съдържание.Училището разполага и с безжична wi-fi мрежа в двете сгради и с модерно оборудвани компютърни кабинети отново по проект ИКТ в образованието.Повече за проекта можете да видите тукОще за смисленото внедряване на технологиите в образованието можете да видите  тук02.12.2017На 02.12.2017г. представителният отбор на ПГОТ“Свети Иван Рилски“-град Перник по шахмат-ученици възрастова група 8-10 клас се класира на призовото трето място в общинският етап на Националните ученически игри-учебна 2017/2018 година.Отборът в състав:Николай Венциславов Николаев- 8 а клас,Цветелин Емануилов Бонин-10 а клас и Ванеса Николаева Иванова-10 а клас,водени от учителя по физическо възпитание и спорт Емил Стоилов спечелиха бронзовите медали и Грамота от Кмета на Община Перник д-р Вяра Церовска.Поздравления за нашите шахматисти!.23, 24 ноември 2017г.„Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“ е темата на конференцията, чиито домакин е Перник и събра образователни експерти, директори и учители от цялата страна в Двореца на културата. Мащабният форум ще бъде два дни – 23 и 24 ноември. Негов организатор е Министерството на образованието и науката, Съюзът на българските учители, ОУ „Св. Иван Рилски“ и РААБЕ    ОЩЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК20-24.11.2017Настоящи и бъдещи кулинари заедно по пътя на съвършенствотоПод наслов „Заедно по пътя на кулинарното съвършенство” Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” – гр. Перник се включи  активно в Европейската седмица на професионалните умения. На 23 ноември 2017г. в учебния корпус на гимназията се състоя съвместна среща на преподавателите и учениците, обучаващи се по проект ДОМИНО, и представители на осемте фирми партньори. Целта беше да се подпомогнат учениците в избора на форма за практическо обучение, както и да се организират посещения във фирмите, където бъдещите готвачи и ресторантьори да се запознаят с  условията на реалната работна среда, където ще овладяват и усъвършенстват  професионалните си умения.В срещата участваха главните готвачи на ресторант „Щастливеца”, хотел-ресторант „Парк ин”, хотел „Спенс”, хотел „Хилтън”, хотел „Радисън”, „Виктория Ринг” ЕООД, ресторант „Ловен парк” и хотел „Шератон”. Те дадоха полезни  съвети за професионалното ориентиране на учениците от дуалната форма на обучение и проведоха заедно с тях практическо занятие в учебните кухни.  Изтъкнати бяха предимствата на професионалното образование  за формирането на умения, квалификация и опит, от които се нуждаят младите в своята личностна и трудова реализация. Представителите на фирмите партньори по проект ДОМИНО акцентираха и на възможностите за по-бързо намиране на работа и адаптиране в работна среда на бъдещите майстори на кулинарията, както и на по-високото заплащане във високотехнологичните сектори, какъвто е бурно развиващия се хотелиерски и ресторантьорски бранш. Дуалната форма на обучение улеснява  прехода от образование към заетост. Не по-малка полза имат и фирмите, които обучават на практически умения високо квалифициран персонал и така подпомагат интелигентния и устойчив растеж не само на себе си, но и на цялата икономика..Още за събитието можете да видите тук
 Световна седмица на предприемачеството, организирана от Джуниър Ачийвмънт България(от 13.11 – 17.11.2017 г.)В рамките на седмицата, посветена на предприемачеството, учениците от клуб „Учебно предприятие“  с ръководител Д. Александрова се срещнаха с предприемача Богомил Георгиев – местен бизнесмен, който с разказа си вдъхнови младите предприемачи. Даде им ценни съвети за това какви умения, знания и социални контакти са необходими за създаването и поддържането на иновативни и устойчиви предприятия..11 ноември 2017г.От 1 до 31 октомври 2017 година  в два етапа се проведе състезание на  UniChef за най-добър млад готвач. ПГОТ „Св. Иван Рилски“ бе представена в състезанието от ученикът Борис Иванов от 11б клас.  който се представи с ястието Бон филе с фоа гра, горски гъби и градински микс и се класира на 1 етап в топ 10 за ученици. Това му даде право за участие във финала на състезанието, което се проведе в София от 8 до 11 ноември 2017г. в Инер Експо Център, където на живо, пред международно жури приготви своя шедьовър. Борис се представи повече от достойно и с 276 точки се класира на 4 място..Още снимки и клиповe от състезанието можете да видите тук2 ноември 2017г.Директорът на ПГОТ „Св. Иван Рилсики“ и ученици от паралелката по Проект „Домино“ – дуално образование по швейцарски модел имаха незабравим ден на 2 ноември 2017г.!
Госпожа Мария Герчева участва в разговор с президента на Швейцария Дорис Лойтхард, която бе на официално посещение в София. Бяха обсъдени възможностите на Дуалната форма на обучение по
 Българо-швейцарската програма, като ефективна форма в професионалното образование в бъдеще. Учениците Стефани Тодорова, Ивета Александрова и Десислава Кирилова от 10б клас Дуална форма на обучение се срещнаха и с българския президент Румен Радев.Те участваха и в подготовката на официалния обяд. Поздравления, деца! Бяхте страхотни!.Още информация за срещата можете да видите тук
Стартира общинския етап от Националните ученически игри през учебната 2017/2018 година.Тази година представителни отбори на ПГОТ“Свети Иван Рилски“-град Перник ще се включат в състезанията по футбол,тенис на маса,шахмат и волейбол.
На 08.11.2017г. участието си в състезанията започна представителният ни отбор по футбол, ученици възрастова група 11-12 клас, като се срещна с отбора на ПМГ „Христо Смирненски“. За съжаление нашият отбор загуби с тежка загуба 0-6 от отбора на ПМГ, но това не трябва да отчайва нашите футболисти. Нека пожелаем успехи на останалите ни отбори в ученическите състезания!.
На 02.11.2017 г. и  03.11.2017 г. в град Правец  се проведе национална  среща на българските Европейски клубове  – NABEK за  отбелязване на 10-тата годишнина от членството на  България в Европейския съюз.  Евелин Емилова – 11 б клас и Лъчезара Яворова – 10 в клас от  нашата гимназия  се запознаха с много нови приятели, участваха в организираните игри и, заредени  с ентусиазъм, са решени да активизират дейността на Европейския клуб в училище, като привлекат нови членове и запознаят съучениците си с европейските ценности. За активното си участие получиха сертификати от евродепутата Светослав Малинов..
На 30.10.2017 година в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“-град Перник се проведе шахматен турнир по повод Деня на народните будители -1 ноември.
Победител във възрастовата група 8-10 клас е ученикът от 9 б клас Адриан Людмилов Мирчев.На второ място се класира Цветелин Емануилов Бонин от 10 а клас,а третото място зае ученичката от 10 а клас Ванеса Николаева Иванова.
На първо място във възрастовата група 11-12 клас е ученикът от 12 б клас Тодор Юлианов Йорданов.Второто място заслужи ученичката от 11 б клас Евелин Емилова Първанова,а третото място е за Алберто Росенов Сергиев от 12 б клас.
Поздравления за победителите и всички участници в шахматният турнир!.
.
ПГОТ „Св. Иван Рилски“ в плен на мексиканската магия
Кулминация на седмицата, посветена на патронния празник в ПГОТ „Св. Иван Рилски, бе срещата на ученици и учители с аташето по въпросите на културата към посолството на Мексико Луис Монтеро и неговата съпруга Ана Монтеро. Луис Монтеро е добре познат на колектива на гимназията. Миналата година той направи истински фурор в учебните кухни, където в продължение на една седмица въведе група ученици в тайните на екзотичната мексиканска кухня.
Затова и срещата разговор на тема „Мексико отблизо“ бе заредена с емоцията на неподправеното приятелство. Като истински посланик на мексиканската култура и неподражаем магьосник на словото Луис Монтеро заплени домакините си с прелюбопитни факти от далечната и по-близка история на родината на ацтеките. Презентирани бяха уникални кадри, показващи историческото развитие на Мексико от един век насам. Показани бяха впечатляващи панорамни снимки от столицата Мексико сити, където съчетанието на ултрамодерно строителство и традиционни битови сгради е изумително. Луис Монтеро разказа подробно за богатата и изпъстрена с цветовете на дъгата културна традиция на многобройните етнически племена, в основата на която лежи днешната мексиканска култура. Участниците в срещата бяха запознати с редица култови вярвания на мексиканците, някои от които парадоксално се родеят и с български народни обичаи.
Ана Монтеро също обогати представите на своите домакини за културата на многомилионния мексикански народ. Тя представи своя изложба от картини, които илюстрират книга на нейния съпруг, посветена на съвременното мексиканско изкуство.
Аплодисментите и букетите за гостите бяха най-дребният символичен подарък, с който завърши тая паметна среща. Защото в класната стоя още дълго ще се носи духът на великата култура на далечно Мексико, станало по-близко до сърцето благодарение на човека, твореца и посланика Луис Монтеро, който вече не е гост, а част от колектива на ПГОТ „Св. „Иван Рилски“.ЛУИС МОНТЕРО – ВИДЕО.
Катерина Кирянова: Следите, които оставихВ рамките на седмицата, посветена на патрона на ПГОТ „Св. Иван Рилски“, бе проведена среща на ученици и техните учители с поетесата Катерина Кирянова, автор на химна на гимназията. Срещата се превърна в своеобразна емоционална кулминация, породена от силата на поетичното слово на гостенката и нейния неподправен хумор и артистизъм..Срещата разговор бе открита с кратко представяне на професионалния и творчески път на Катерина Кирянова. Тя допълни своя портрет с любопитни подробности за първите си поетични опити, педагогическата си кариера и многобройните награди, които е получавала през годините на писателското си дълголетие. Досега за 40 години е издала 42 книги, а последният й роман е под печат. Работи като текстописец с най-популярните български певци и най-вече с участниците в традиционния международен фестивал „Пирин фолк“. Десетки песни по нейни стихове са получавали престижни награди от български и чуждестранни фестивали..Катерина Кирянова отговори с нескрито вълнение на въпросите, с които я обсипаха нейните млади почитатели. Описа им магията на Пиринския край, емоционалните си трепети при досега с природата и историята на родината. С прочувствени слова им разказа моменти от детството, когато тогавашният черен хляб е бил по-сладък и от днешните деликатеси. Не пропускаше да поучава своите събеседници да обичат България, родното си място, да помнят родовата си кръв и сърцето им да пулсира с ритъма на младостта. Рецитира свои стихове и епиграми, на които също е всепризнат майстор. Прозвучаха популярни песни по нейни текстове..В края на срещата бяха награден ученици, постигнали високи резултати в обучението по литература. Катерина Кирянова им връчи по една своя книга с уникален автограф – послание за любов и щастие. И с обещанието, че разговорът ще продължи. Защото следата от тази незабравима среща ще остане….17.10.2017г.На 17 октомври 2017г. в Корпуса на Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски“ беше организирано „Изложение на здравословни храни“, съвместно с нашите партньори от РЗИ Перник Ястията бяха приготвени от възпитаници на гимназията и всички присъстващи имаха възможността да се запознаят с ползите от правилната и разнообразна храна с добре подбрани и достъпни продукти и да участват в дегустацията. Към тях се присъединиха и младежите от Европейска доброволческа служба към Асоциация „АКСЕЛС“ – Беата Неи от Естония, Патриция Хаглайтнер от Австрия, Гжегош Зигулски от Плоша и Франческо Аниело от Италия, който представи здравословна средиземноморска плодова салата.Инициативата се финансира от Община Перник и е част от Общинския годишен план за младежта 2017 г.Световният ден на прехраната – 16 октомври, се отбелязва в над 150 страни, като България се включва в тази инициатива през 2006 г. Основната цел е да се предизвика по-голямо разбиране от световната общественост по отношение на проблемите с прехраната и с общи усилия страните да се борят с глада, лошото хранене и бедността..16.10.2017г.ПГОТ „Св. Иван Рилски“ подвластна
на заветите на своя патрон
Седмицата, посветена на патрона на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ стартира с тържествено откриване на 16.10.2017г.“ Живеем във време на изключителен технически прогрес, а нашият патрон е един исторически християнски пример за възвишени и чисти мисли и дела“, каза в словото си директорът на гимназията инж. Мария Герчева..Припомнени бяха духовните завети на Св. Иван Рилски с пожелание всеки млад човек да съхрани и запази в душата си частица от светостта на светеца. Учениците гледаха документален филм за живота на своя патрон. Запознаха се с любопитни факти около историята на честванията в пернишката мина и едноименния храм, както с изобразяването на Св. Иван Рилски в българската иконопис..На тържественото откриване на седмицата присъстваха народният представител д-р Александър Александров, директори на училища и членове на Обществения съвет към ПГОТ „Св. Иван Рилски“..
Започва седмица на Свети Иван Рилски в ПГОТСедмица, посветена на патрона  Свети Иван Рилски, започва в едноименната професионална гимназия по облекло и туризъм. Тя ще се открие  тържествено на 16 октомври от 12,30 часа с презентация за живота и делото на светеца, както и с изложба на икони, изобразяващи светеца. Учениците и гостите ще се запознаят с интересни моменти от житейския му път и огромната  роля, която има в историята на Перник и пернишката мина  закрилникът на града и на всички българи.Изявите ще продължат във вторник с кулинарна изложба на здравословни храни във връзка със Световния ден на прехраната. В сряда на учениците ще гостува за творческа среща разговор поетесата Катерина  Кирянова, автор на множество стихотворения, разкази и епиграми. По нейни стихове е създаден и химнът на ПГОТ „Св. Иван Рилски”. Кулминацията на седмичните изяви ще бъде в петък, когато в гимназията ще гостува аташето по културните въпроси към посолството на Мексико у нас, добре познатият на учениците Луис Монтеро.  Срещата с него ще премине под наслов „Мексико отблизо”. Седмицата на патрона ще финализира с поредица спортни състезания между училищните отбори по тенис на маса, футбол, шахмат, народна топка и други.12.10.2017г.Двама ученици седнаха на кметския стол в Община Перник.
Единадесетоклъсникът Цветомир Цветанов от Професионалната гимназия по икономика и деветокласничката Цветелина Горанова от ГПЧЕ „Симеон Радев“ седнаха на горещия кметски стол в Община Перник и поеха огърлицата на властта. Инициативата е в рамките на националната кампания „Мениджър за един ден“.
В работата на местната администрацията се включиха още Адриана Валериева , Емили Илиева, Ванеса Павлова, Кристияна Богданова, Лора Миткова, които са възпитаници на Професионалната гимназия по икономика и Евелин Първанова от ПГОТ „Св. Иван Рилски“.
Младите хора заеха постовете на зам.-кметовете Владислав Караилиев, Севделина Ковачева, Денислав Захариев и Йордан Павлов, както и на секретаря на Общината Радослава Манова. Бъдещите управленци бяха приети в кабинета на кмета и нейния екип на сутрешната оперативка. Те се запознаха с функциите и задачите на местната власт, както и с предстоящите задачи и отговорности за деня.
„Щастлива съм, че днес Община Перник е заредена с много позитивна младежка енергия. Очаквам от вас да кажете как виждате Перник, каква промяна искате и за какво мечтаете. Ще обсъдим заедно как да се развива нашият град, който има средновековна история.“, сподели кметът Вяра Церовска и каза, че очаква в края на работния ден младият кметски екип да даде предложение за организиране на събитие, което искат да се провежда в Перник.
Учениците бяха щастливи , че имат честта да се запознаят с най-отговорните длъжности в града. За тях беше истинско предизвикателство да се включат с работния процес на отделните ресори и да представят своите идеи. Интересуваха се от инфраструктурата на града, разработването на проекти в областта на здравеопазването , образованието и културата .Те обаче видяха колко трудно и отговорно е да седнеш на стола на местната власт.
Запознаха се с част от документациите и дългите процедури, свързани с решаването на един проблем. Разбира се, че не липсваха и леките закачки, с които денят минава по-леко. 29.09.2017г.Мачове и масово хоро в Европейския ден на спорта
Вълнуващо и емоционално премина Европейският ден на спорта в училище – 29 септември, в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник. За втора поредна година ученици и учители се включват в спортните изяви, посветени на масовизирането на двигателната активност като средство за преодоляване на негативите от застоялия начин на живот, които налага съвременното технологизирано общество.
Спортният празник имаше три акцента. На футболния терен сили мериха отборите на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ и ПГЕМП „Хр. Ботев“, а край волейболната мрежа спориха представителни мъжки тимове на двете гимназии. И на двете спортни полета победата се усмихна на играчите от ПГОТ. И победители, и победени получиха награди, които да им напомнят, че спортът и ученето са двете страни на медала, който се дава на успелите в живота – грамоти за участие и учебни пособия. Третата спортна проява обаче бе най – масова. Маратонско хоро съпътстваше паралелно битката на спортните терени. На него изявиха играорските си умения не само ученици от двете гимназии, но и техни преподаватели, както и част от публиката. На хорото се хвана и заместник- областният управител Васил Павлов, който подари на участниците в Европейския ден на спорта футболни топки от името на областния управител Ирена Соколова. Директорите на двете гимназии – инж. Мария Герчева и инж. Соня Милкова обещаха да засилят спортното съперничество между техните възпитаници в името на голямата цел – превръщането на спорта в жизнена потребност за израстване на физически закалено и морално устойчиво младо поколение.
Заместник – кметът на Община Перник Йордан Павлов също уважи с присъствието си Европейския ден на спорта в ПГОТ „Св. Иван Рилски“ и ПГЕМП „Хр. Ботев“..
ВРЕДИТЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБАТА НА НАРГИЛЕ И ПУШЕНЕТО НА РАЗЛИЧНИ РАСТИТЕЛНИ СМЕСИ 27.09.2017 На 29.09.2017г. от 11 часа в двора на училището на ул. Силистра №10 ще се проведе „Европейски ден на спорта“. Част от учениците от гимназията ще се включат в турнири по волейбол и футбол. Останалите ученици, заедно с техните преподаватели ще се включат в изиграването на български народни хора и танци.
Ръководството, учители и ученици отПГОТ „Св. Иван Рилски“-гр. Перник се включиха в кампанията на 16 септември 2017г., която е съвместна училищна  инициатива с БТВ – „Моето семейство и моят учител – заедно сме в един отбор в почистването на България“..15.09.2017С четири нови паралелки стартира новата учебна 2017/2018 година вПрофесионална гимназия по облекло и туризъм “Свети Иван Рилски“.Учениците от специалността ПКИН ще продължат традицията на дуалната система в обучението, която предоставя големи възможности за професионално израстване и кариерно развитие. И тази година прага на гимназията прекрачиха две паралелки от специалност „Кетъринг“- една в осми и една в девети клас. И малкото и великото започват от ученическия чин, каза в приветствието си директорът на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ инж. Мария Герчева. Тя сърдечно приветства възпитаниците на гимназията с увереността, че няма да посрамят името на своя патрон..
ПГОТ И ПГЕМП очакват прекрасен нов двор със спортен комплекс, чиято реконструкция стартира по програмата за транс-гранично сътрудничество със Сърбия.Предстои стартът на реконструкцията на дворното пространство на двете професионални гимназии по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ и по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ в Перник. В строително-монтажните дейности ще бъдат инвестирани 313 324 евро.Обновяването е по проект по програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за транс-гранично сътрудничество България – Сърбия. Водещ партньор е градската община Црвени крст, гр. Ниш, РСърбия, а проектен партньор от българска страна е Областната администрация в Перник..
КОЛЕКТИВЪТ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИККАНИ ВСИЧКИ СВОИ НАСТОЯЩИ И БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИНА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НАУЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА НА 15.09.2017г. от 11.00ч.В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО на ул. СИЛИСТРА №10ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ГИМНАЗИЯТА В 10.45 ч. 

.