COVID-19

08.11.2021

14.10.2021

13.10.2021

08.10.2021

Заповед на РУО Перник

Заповед на РЗИ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

МЕРКИ  И  ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ПГОТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ГРАД ПЕРНИК   ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022  ГОДИНА   В УСЛОВИЯТА НА COVID-19