ДОКУМЕНТИ

Отчет за полугодието на 2018г.

БЮДЖЕТ ЗА 2018г.
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ ІІ СРОК НА 2017/2018г.
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ІІ СРОК НА 2017/2018г.
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
УЧЕБНА 2017- 2018 ГОДИНА

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
дневно разписаниеСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА
  ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020Г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ – 2017-2018
 
Процедура по създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ПГОТ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН И ОХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
 
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ПГОТ „Св.Иван Рилски“ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
 EДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *