ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ЗА УЧEБНАТА 2022/2023 г.
Prilojenie 2_dargavni_2022_2023
4. Условията и реда за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение
6. Мерки за повишаване качеството на образованието
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
9. Утвърден бюджет, тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнението му
отчет за 4-то тримесечие на 2020г.
10. ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020-2021г.
11. Съобщение за дата, място и начален час на изпитите в процеса на обучение, както и срока и мястото на оповестяване на резултатите
http://pgotpernik.com/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0/
12. Училищен план-прием

13. Утвърден държавен план-прием
15.  Съобщение за събранието или за срещите на обществения съвет
16. Отчет за дейността на обществения съвет
18. Информация във връзка с Covid 19

19. Административни услуги 

http://pgotpernik.com/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

Процедура по създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ПГОТ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ
ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
 EДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *