ученици в дневна форма

13.05.2024

График за поправителни изпити за 12 клас

ГРАФИК ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ  И ГРАФИК ИЗПИТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ –  СЕСИЯ   МАРТ 2024г.

08.02.2024

ВАЖНО!!!

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК 06.02.2024 г.– 21.02.2024 г.

30.01.2024г.

Седмично разписание за 2 срок на 2023/2024 година

19.01.2024г.

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНО НВО И ДЗИ 2024г.

12.12.2023г.

 Рейтингова система на висшите училища в Република България

01.11.2023г.

ГРАФИК ЗА ВАЛИДИРАНЕ

06.09.2023г.

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

07.08.2023г.

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ  ОТ 8 до 11 КЛАС – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2023г.

26.06.2023г.

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ  ОТ 12 КЛАС – ЮЛСКА СЕСИЯ 2023г.