ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 2020/2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І-ВА, ІІ-РА И ІІІ-ТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ