СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА  В ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ КЪМ 28.11.2023г.

8а клас:  Специалност „Рекламна графика“/ Професия „Дизайнер“ – 5 свободни места
8б клас:  Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“/ Професия „Готвач“ – 4 свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА  В ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ КЪМ 31.05.2022г.

СВОБОДНИ МЕСТА  В ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ КЪМ 28.02.2022г.

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 30.06.2021г. в ПГОТ „Свети Иван Рилски“


Свободни места към 12.10.2020г. в ПГОТ „Свети Иван Рилски“