графици за самостоятелна форма

15.03.2023г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – МАРТ  2023г.

28.10.2022г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – НОЕМВРИ  2022г.

30.08.2022г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – СЕПТЕМВРИ  2022г.

Изпитите ще се провеждат в централната сграда – кв. Иван Пашов, ул.Силистра №10

27.06.2022г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – ЮЛИ 2022г.

Изпитите ще се провеждат в сградата на Учебния корпус!

3.03.2022г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – МАРТ 2022г.

Изпитите ще се провеждат в сградата на Учебния корпус!

07.01.2022
График за изпитите на ученици в самостоятелна форма
ЯНУАРИ 2022г.

          Изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение през Януарска сесия 2022г. ще се проведат от 10.01.2022г. до 21.01.2022г. от 14.00 часа в учебния корпус, намиращ се на ул. “Христо Смирненски“ 12/ зад кафе „Малибу“/.

10.11.2021

Ръководството на ПГОТ „Свети Иван Рилски“ уведомява всички ученици от самостоятелна форма на обучение, че провеждането на изпитната сесия от 15 до 30 ноември се отлага поради епидемичната обстановка. Всички ученици ще бъдат уведомени за новите дати на сесията при настъпване на промяна в обстановката и връщане в присъствено обучение.

23.06.2021

График за изпитите самостоятелна форма на обучение през месец юли 2021г.

Ръководството на ПГОТ „Свети Иван Рилски“ уведомява учениците от самостоятелна форма на обучение за новите дати на изпитите:
12.04.21 г.
1. Инф.технологии
2. География
3. ЗИП-география
4. Счетоводство и отчетност

13.04.2021г.

1. Свят и личност
2. Философия
3. ЗБУТ
4. Сервиране

14.04.2021г.

1. ФВС
2. Химия и опазване на околната среда
3. Отчитане на кетърингова дейност
4. Материалознание на хранителните продукти

Всички изпити ще започват от 14.00 часа

02.03.20210г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ B CAMOCTOЯТЕЛНА ФОРMA HA OБУЧЕНИЕ
МАРТ 2021 r.

06.11.2020г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ B CAMOCTOЯТЕЛНА ФОРMA HA OБУЧЕНИЕ
НОЕМВРИ 2020 r.
18.08.2020г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ B CAMOCTOЯТЕЛНА ФОРMA HA OБУЧЕНИЕ
CEПТЕМВРИ 2020 r.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – м. ЮЛИ 2020г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – м.НОЕМВРИ 2019г.

28.08.2019г.

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – м. Септември 2019г.

18.06.2019г.
График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – м. Юли 2019 график
13.03.2019г.
График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – м. Март 2019
12.02.2019г.
Важно за учениците от самостоятелна форма!
В периода 15.02.2019г. – 28.02.2019г. учениците от самостоятелна форма следва да заявят желанието си за явяване на изпити в канцеларията на гимназията, чрез подаване на Заявление по образец.
07.11.2018г.

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – Ноември 2018г.

27.08.2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –СЕПТЕМВРИ 2018г.

22.06.2018
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЮНИ  2018г.

4 МАЙ 2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ 12 КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – МАЙ  2018г.
7.03.2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –  МАРТ 2018г.
10.01.2018г.
ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА 2018г. ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ – С.Ф. ЯНУАРИ 2018
18.12.2017
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ СЕ ПОДАВАТ ДО 5.01.2018г.
ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ от 15.01.2018 до 26.01.2018г.