САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

18.08.2020г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ B CAMOCTOЯТЕЛНА ФОРMA HA OБУЧЕНИЕ
CEПТЕМВРИ 2020 r.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – м. ЮЛИ 2020г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – м.НОЕМВРИ 2019г.

28.08.2019г.

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – м. Септември 2019г.

18.06.2019г.
График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – м. Юли 2019 график
13.03.2019г.
График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – м. Март 2019
12.02.2019г.
Важно за учениците от самостоятелна форма!
В периода 15.02.2019г. – 28.02.2019г. учениците от самостоятелна форма следва да заявят желанието си за явяване на изпити в канцеларията на гимназията, чрез подаване на Заявление по образец.
07.11.2018г.

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – Ноември 2018г.

27.08.2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –СЕПТЕМВРИ 2018г.

22.06.2018
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЮНИ  2018г.

4 МАЙ 2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ 12 КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – МАЙ  2018г.
7.03.2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –  МАРТ 2018г.
10.01.2018г.
ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА 2018г. ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ – С.Ф. ЯНУАРИ 2018
18.12.2017
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ СЕ ПОДАВАТ ДО 5.01.2018г.
ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ от 15.01.2018 до 26.01.2018г.