САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

07.11.2018г.

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – Ноември 2018г.

27.08.2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –СЕПТЕМВРИ 2018г.

22.06.2018
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЮНИ  2018г.

4 МАЙ 2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ 12 КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – МАЙ  2018г.
7.03.2018г.
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –  МАРТ 2018г.
10.01.2018г.
ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА 2018г. ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ – С.Ф. ЯНУАРИ 2018
18.12.2017
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ СЕ ПОДАВАТ ДО 5.01.2018г.
ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ от 15.01.2018 до 26.01.2018г.