Проект „Толерантност и сътрудничество между нациите“

9.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/Ehmw3UQqj_FPjbl9kImROc4BU7CIukUOUxZC7zUnO71b4w?e=CBSOT3
8.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/ElEi9A5neF5PgIUphc_I3IwBCpLXni_YyPJ4XVgi3CoW1Q?e=J6tM2c
7.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EqJ969z6vY1Frz4aLdiq_j8BQAEkaMcxGBX7Kbnc24LbEg?e=TrwPNt
2020
Програма Еразъм+, КД 2, К229
 Партньори:
 • Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“- гр.Перник, България
 • Gymnazium Jana Blahoslava Ivancice, prispevkova organizace, Česká republika

Цел на проекта:
Основната цел  на проекта е да се задълбочи сътрудничеството и толерантността сред младото поколение от различни нации.
Продължителност на проекта – 16 месеца (септември 2019- декември 2020г.)
Основни дейности и очаквани резултати по проекта:
 • Конкурс за лого на проекта;
 • Есета на тема толерантност и толерантността между народите. Най-добрите ще бъдат преведени на английски и представени на срещите в двете партньорски училища;
 • Създаване на химн с текст и музика на тема „Толерантност“ от учениците от двете училища в България и Чехия;
 • Представяне на кратка пиеса „Толерантност“;
 • Съвместни танцови изпълнения, които ще представят учениците от двете училища;
 • Представяне на проекта на интернет-страниците на двете училища;
 • Едноседмично гостуване  на 15 ученици от ПГОТ-Перник, България в Чехия;
 • Едноседмично гостуване на 15 ученици от училището в Иванчице, Чехия в България.
Извършени дейности по проекта:
Проект „Толерантност и сътрудничество между нациите“ се изпълнява от месец септември 2019 в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“-гр.Перник.
Училищните дейности, които извършихме по проекта до момента са:
 1. Представихме проекта пред педагогически съвет през месец септември 2019 и пред родителите през месец октомври 2019 г.
 1. Разработихме брошура за проекта, която е поставена на видно място в двете сгради на училището. Всички ученици можеха да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта.

  3. През месец януари 2020 се проведе конкурс за написване на есе на тема : Толерантност. В конкурса участваха 12 ученици. Жури от преподаватели класира най-добре представилите се от първо до трето място, а спечелилите са участници в предвидената мобилност по проекта.

 1. През месец февруари 2020 ученици от гимназията написаха стихотворение на тема : Приятелството.
Стихотворението ще бъде част от плануваната и споделена съвместна работа между учениците за написване на химн и музика към него.
 1. Ученици от 8 клас проучиха традиционните ястия в Чехия и изготвиха меню , което ще бъде реализирано при съвместните ни срещи.
 2. Във връзка с християнските и майските празници ние изготвихме и участвахме с многобройни инициативи.
Великден отбелязахме с презентации, с написване на есета за силата на доброто и вярата, с приготвяне на традиционни ястия.
Дейностите по проекта продължаваме да развиваме в електронна среда при голяма активност от страна на учениците.