Проект „Толерантност и сътрудничество между нациите“

От 21 до 25 юни 2021г. в ПГОТ „Свети Иван Рилски“-гр. Перник се проведоха финалните онлайн срещи между България и Чехия по проект: „Толерантност и сътрудничество между нациите“.
В първия ден по програма училищата от двете държави представиха изучаваните специалности.
Снимки от събитието
Презентация за ПГОТ
През втория ден учениците от двете държави разучаваха химн на проекта, текстът за който е написан от българските ученици, а музиката е композирана от чешките партньори.
Снимки от събитието
Химн
На 23 юни българските ученици, под ръководството на господин Стоилов демонстрираха български народни хора и проведоха онлайн обучение за разучаване на българско право хоро. Чешките партньори пък показаха и научиха българските деца на танца Мазурка.
Снимки и видео от урока
Седмицата продължи с представянето на презентации за празниците Великден и Коледа в двете страни. Учениците дискутираха разликите и приликите в начина на празнуване на празниците в двете страни.
Снимки от събитието
Edster 1
Edster 2
В последния ден учениците представиха заснети от тях клипчета за Толерантността и разучиха заедно песен за приятелството.
Снимки можете да видите тук
Video
Българските ученици представиха прецентация за толерантността написаха златните правила на толерантността.
Презентация за толерантността
Златни правила на толерантност

Седмицата приключи със заключителни речи на двете директорки.

11.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EsVnPT1fH9lNlAS2FyvxBWIBLYYRzTUb0gm6MtFOP0RGmA?e=I0WwPV
10.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EhDzi0LQTChOlZJOu-lFTZUB0P6mUXMddnvuS69GnvaCdQ?e=mmLFXL
9.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/Ehmw3UQqj_FPjbl9kImROc4BU7CIukUOUxZC7zUnO71b4w?e=CBSOT3
8.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/ElEi9A5neF5PgIUphc_I3IwBCpLXni_YyPJ4XVgi3CoW1Q?e=J6tM2c
7.06.2021
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EqJ969z6vY1Frz4aLdiq_j8BQAEkaMcxGBX7Kbnc24LbEg?e=TrwPNt
2020
Програма Еразъм+, КД 2, К229
 Партньори:
 • Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“- гр.Перник, България
 • Gymnazium Jana Blahoslava Ivancice, prispevkova organizace, Česká republika

Цел на проекта:
Основната цел  на проекта е да се задълбочи сътрудничеството и толерантността сред младото поколение от различни нации.
Продължителност на проекта – 16 месеца (септември 2019- декември 2020г.)
Основни дейности и очаквани резултати по проекта:
 • Конкурс за лого на проекта;
 • Есета на тема толерантност и толерантността между народите. Най-добрите ще бъдат преведени на английски и представени на срещите в двете партньорски училища;
 • Създаване на химн с текст и музика на тема „Толерантност“ от учениците от двете училища в България и Чехия;
 • Представяне на кратка пиеса „Толерантност“;
 • Съвместни танцови изпълнения, които ще представят учениците от двете училища;
 • Представяне на проекта на интернет-страниците на двете училища;
 • Едноседмично гостуване  на 15 ученици от ПГОТ-Перник, България в Чехия;
 • Едноседмично гостуване на 15 ученици от училището в Иванчице, Чехия в България.
Извършени дейности по проекта:
Проект „Толерантност и сътрудничество между нациите“ се изпълнява от месец септември 2019 в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“-гр.Перник.
Училищните дейности, които извършихме по проекта до момента са:
 1. Представихме проекта пред педагогически съвет през месец септември 2019 и пред родителите през месец октомври 2019 г.
 1. Разработихме брошура за проекта, която е поставена на видно място в двете сгради на училището. Всички ученици можеха да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта.

  3. През месец януари 2020 се проведе конкурс за написване на есе на тема : Толерантност. В конкурса участваха 12 ученици. Жури от преподаватели класира най-добре представилите се от първо до трето място, а спечелилите са участници в предвидената мобилност по проекта.

 1. През месец февруари 2020 ученици от гимназията написаха стихотворение на тема : Приятелството.
Стихотворението ще бъде част от плануваната и споделена съвместна работа между учениците за написване на химн и музика към него.
 1. Ученици от 8 клас проучиха традиционните ястия в Чехия и изготвиха меню , което ще бъде реализирано при съвместните ни срещи.
 2. Във връзка с християнските и майските празници ние изготвихме и участвахме с многобройни инициативи.
Великден отбелязахме с презентации, с написване на есета за силата на доброто и вярата, с приготвяне на традиционни ястия.
Дейностите по проекта продължаваме да развиваме в електронна среда при голяма активност от страна на учениците.