Проект “Иновативно образование с хармония между изкуство и природни науки“

8 април 2019г.
От 1 до 5 април 2019г. в гр. Живец – Полша се проведе обучение на учители от България , Турция и Полша по проект: “Иновативно образование с хармония между изкуство природни науки и технологии“.
Всяка държава участва в изработването на лого на проекта. Чрез гласуване бе избрано логото, което предложиха учителите от гр. Трабзон Турция.
Визитата включваше и посещение на Регионалното управление на образованието на гр. Живец.
Домакините се бяха погрижили за комфорта на участниците и подготвили богата, културно-развлекателна програма.
Описание на проекта
Проект “Иновативно образование с хармония между изкуство природни науки и технологии“- проектът е на регионално равнище. От българска страна участват РУО-Перник, Балканска асоциация за устойчиво развитие и ПГОТ „Св. Иван рилски“ – гр. Перник. . Партньори са по три институции на регионално равнище от Полша и Турция. Проектът е насочен към развиване интереса на учениците към природните науки и на творческите им умения. В проекта са предвидени визити за ученици и учители, които ще търсят и демонстрират интересни, иновативни методи за мотивиране на учениците да изучават природните науки и да развиват творческите си способности. В проекта участват учители и ученици от четири клуба за извънкласни дейности, които през тази година имаме в гимназията- „Дигитални компетентности“, „Математика+“ „Традиции и обичаи“ и „Иконопис“ и учителите по природни науки. През месец април предстои обучение на 4 учители в Полша, а през м.юни обучение на 4 учители в Турция. Те ще подготвят ръководство за работа с учениците, в което ще опишат избраните методики за обучение. Учениците ще участват в обучения по разработените методики, които ще се проведат в България и Турция.