Проект “Иновативно образование с хармония между изкуство и природни науки“

В последните дни на учебната 2020/2021 година ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник финализира европейски проект “Иновативно образование с хармония между изкуство и природни науки“ и награди най-заслужилите участници.
В продължение на 5 дни, от 7 до 11 юни 2021 година, 45 ученици участваха в организирани онлайн срещи със свои връстници от сродни училища  в Полша и Турция. Сред най-атрактивните дейности бяха рисуването на комикси на емблематични герои на държавите.
Снимки можете да видите тук
Интерес предизвика и заснемането на анимации, чрез използването на приложението Stop motion.
Снимки от събитието
В третия ден от срещата, учениците от ПГОТ обучаваха своите съученици от Полша и Турция в изработването на украса на различни видове изделия в хлебарството и сладкарството.
Снимки на изделията
Творческа тръпка предизвика и изработването на макреме, чрез което нашите ученици сътвориха невероятни листа.
Снимки от събитието
В последния ден на седмицата по проекта, учениците обсъждаха проблемите на младежката безработица в България, Турция и Полша. Обсъдени бяха около 100 идеи за професии на бъдещето, чрез които да се преодолее този социален проблем.
Снимки от дискусията
В последния ден учениците организираха изложба от сътвореното от тях през тази изключително интересна седмица.
Снимки от изложбата
11 юни 2021г.
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EoJ0YMJ_YkJPrKMlWHWqaeIBSVVOmCnjLd3He_8fOErvHg?e=dPbwmA
10 юни 2021г.
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EgzNj-PWnTNHnW19Wbmb-ZgBBP29TcrjS4hXEhrybdoViw?e=6GNvir
9 юни 2021г.
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EmxdajqCZdtAqp3j3tK9llABU1OavCNlp9gACpD47_T7Gg?e=rqqd9K
8 юни 2021г.
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/Enimkge6fOJGke2Axmn9R-wBG-6TKZddnMVC11h6zRYuFg?e=eFss24
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EpCF9-d_dghAhMKMvgH-uzABVYlvc6VN_jLiT_EneCBRew?e=p1W7qO
7 юни 2021г.
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EkXeC-yVFHZKsxVMoKzKXoMBPX1FkT3503EQyGhfKFJObQ?e=KmkKio
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:f:/p/batanasova/EnE2zZ6onDVLowygyJ-arLkBcWzZoGyufL8wNf3UD3uyVw?e=SjDQKw
18 октомври 2019г.
От 14 до 18 октомври 2019г. в гр. Перник – България се проведе обучение на учители от България , Турция и Полша по проект: “Иновативно образование с хармония между изкуство природни науки и технологии“.
В първия ден от срещата , учениците от ПГОТ показаха техники за рисуване и иконопис на своите съученици от Турция и Полша.
Снимки от събитието
На 15 октомври, турските колеги демонстрираха съчетаването на кинетиката с изкуството .
Снимки можете да видите тук
Българските деца пък показаха създаването на изкуство от отпадъци.
Снимки
Учениците от Клуб по народни танци и хора демонстрира и научи приятелите от Турция и Полша на някои от нашите популярни хора.
Снимки
В последния ден от седмицата , партньорите от България, Турция и Полша създадоха Училищен музей, с експонати от трите държави.
Снимки от музея
По традиция, срещата завърши с връчването на сертификати на всички участници в проекта, с вкусна българска кухня и много танци и веселие.
Снимки от връчването на сертификатите
8 април 2019г.
От 1 до 5 април 2019г. в гр. Живец – Полша се проведе обучение на учители от България , Турция и Полша по проект: “Иновативно образование с хармония между изкуство природни науки и технологии“.
Всяка държава участва в изработването на лого на проекта. Чрез гласуване бе избрано логото, което предложиха учителите от гр. Трабзон Турция.
Визитата включваше и посещение на Регионалното управление на образованието на гр. Живец.
Домакините се бяха погрижили за комфорта на участниците и подготвили богата, културно-развлекателна програма.
Описание на проекта
Проект “Иновативно образование с хармония между изкуство природни науки и технологии“- проектът е на регионално равнище. От българска страна участват РУО-Перник, Балканска асоциация за устойчиво развитие и ПГОТ „Св. Иван рилски“ – гр. Перник.  Партньори са по три институции на регионално равнище от Полша и Турция. Проектът е насочен към развиване интереса на учениците към природните науки и на творческите им умения. В проекта са предвидени визити за ученици и учители, които ще търсят и демонстрират интересни, иновативни методи за мотивиране на учениците да изучават природните науки и да развиват творческите си способности. В проекта участват учители и ученици от четири клуба за извънкласни дейности, които през тази година имаме в гимназията- „Дигитални компетентности“, „Математика+“ „Традиции и обичаи“ и „Иконопис“ и учителите по природни науки. През месец април предстои обучение на 4 учители в Полша, а през м.юни обучение на 4 учители в Турция. Те ще подготвят ръководство за работа с учениците, в което ще опишат избраните методики за обучение. Учениците ще участват в обучения по разработените методики, които ще се проведат в България и Турция.