Проект „ДОМИНО“

Близо 1 600 ученици от 32 професионални училища в страната са в паралелки по дуално образование по  Швейцарски модел „учене чрез работа“.
Вижте репортажа на SRF, Швейцарското радио и телевизия за Домино – дуално образование по швейцарски модел, един от успешните проекти на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Камерата проследява деня на ученици от ПГОТ „Cв. Иван Рилски“ – гр. Перник

https://www.srf.ch/news/international/eu-kohaesionsmilliarde-schweizer-geld-fuer-bulgarische-lehrlinge
сайт на проект ДОМИНО:

http://dominoproject.bg/

От месец септември 2017 година, имаме още една паралелка с 26 ученици от професия „Готвач“  обучение по проект „ДОМИНО“.
От месец септември 2016 година, за 26 ученици от професия „Готвач“ стартира обучение по проект „ДОМИНО“ – дуално образование по швейцарски модел.
По този проект гимназията си партнира с осем фирми от страната, който ще обучават учениците в реална работна среда.
Цели на проекта и очакваните резултати в ПГОТ:
Проектът има за цел да постигне  подобряване на качеството на професионалното образование и улесняване на достъпа до практическо обучение, които са основен фактор за подготовка на конкурентно способна и адаптивна работна сила чрез:
  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;
  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за теоретично и практическо обучение по професии и специалности от професии;
  • Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда;
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО;
  • Повишаване на   квалификацията   на   обучаващите   в   системата   на   ПОО със    специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите- партньори.