Проект – „Да популяризираме кетъринга“

 Проектът предвижда екипи от по 6 ученици от страните-партньори Латвия и Испания да подготвят традиционни за своята страна кетърингови изделия и да обменят опит в приготвянето на кетърингови изделия от другите страни. Целта е учениците да бъдат мотивирани да изучават специалност „Кетъринг“.

Добри практики по европейски проекти
в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“- гр.Перник.
През учебната 2018/2019 година гимназията работи по три проекта на програма Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение. И трите проекта са по актуални теми не само за гимназията, но и за всяко българско и европейско училище в областта на ПОО. Проектите са насочени към ученици и учители и са свързани с обмен на добри практики.
1. Проект „Да популяризираме кетъринга“ с партньори от Латвия и Италия. Проектът предвижда екипи от по 6 ученици и двама учители от страните-партньори да подготвят традиционни за своята страна кетърингови изделия и да обменят опит в приготвянето на кетърингови изделия от другите страни. Целта е учениците да бъдат мотивирани да изучават специалност „Кетъринг“. Проведохме първата среща по проекта, в която ние бяхме домакини. Срещата премина много професионално и всички участници останаха изключително доволни. Работната програма включваше представяне на училището, срещи с наши партньори – работодатели в София. В хотел „Балкан“, „Радисън“ и „Сенс“ учениците се запознаха как се организират кетърингови събития и как се приготвят кетърингови изделия. Всички ученици от трите страни участваха в подготовката на кулинарна изложба по случай 50-годишния юбилей на ПГОТ.