ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

12.06.2024г.
 • Тема на обучението:  Иновативни методи на преподаване в традиционна и дигитална среда. Проектно и Проблемно базирано
  обучение – вписана в ИР на МОН с УИН 73100004
  Използване на AI за персонализирано обучение: Нови хоризонти за ученето и преподаването – вписана в ИР на МОН с УИН 73100022
 • Място на провеждане: изнесено обучение в хотел „St. George“ – гр. Банско
 • Период на провеждане: от 29.06.2024г. до 30.06.2024г.
 • Начален и краен час: 29.06.2024 от 9.00 ч. до 13.00 ч.  и на 30.06.2024 от 9.00 ч. до 13.00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Ню Едюкейшън Център ЕООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 15

  32 часа – 2 КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТА

19.12.2023г.
 • Тема на обучението:  „Дигитална раница – Път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание“
 • Място на провеждане: ПГОТ „Свети Иван Рилски“ град Перник, ул. Силистра №10, стая №6
 • Период на провеждане: 19.12.2023г.
 • Начален и краен час: от 14.30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Ню Едюкейшън Център 
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 19

  16 часа – 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ

19.03.2023г.
 • Тема на обучението:  „Спазване на Правилата за информационна сигурност и най-често допусканите грешки при провеждане на НВО“
 • Място на провеждане: Онлайн обучение в https://1403237.edu-box.bg
 • Период на провеждане: 28.03.2023г.
 • Начален и краен час: от 14 ч.
 • Наименование на обучителната организация: ORAK ACADEMY
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 20
02.03.2023г.
 • Тема на обучението:  „SREAM урокът в съвременното обучение-предизвикателства и практически насоки“
 • Място на провеждане: Онлайн обучение в https://www.prosveti.se.
 • Период на провеждане: 18.03.2023 и 19.03.2023г. 
 • Начален и краен час: от 10 ч.
 • Наименование на обучителната организация: „ПРОСВЕТА“
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 20

16 ЧАСА – 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ

22.12.2022г.
 • Тема на обучението: „АГРЕСИЯ И ЕМПАТИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ – ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ ЧРЕЗ ТВОРЕНЕ!“
 • Място на провеждане: Онлайн обучение в платформата Teams.
 • Период на провеждане: 14.01.2023г. 
 • Начален и краен час: от 10 ч.
 • Наименование на обучителната организация: ФИРМА „ДИДАКТА КОНСУЛТ“
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 20
 • 16 ЧАСА – 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ