ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

19.12.2023г.
 • Тема на обучението:  „Дигитална раница – Път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание“
 • Място на провеждане: ПГОТ „Свети Иван Рилски“ град Перник, ул. Силистра №10, стая №6
 • Период на провеждане: 19.12.2023г.
 • Начален и краен час: от 14.30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Ню Едюкейшън Център 
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 19

  16 часа – 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ

19.03.2023г.
 • Тема на обучението:  „Спазване на Правилата за информационна сигурност и най-често допусканите грешки при провеждане на НВО“
 • Място на провеждане: Онлайн обучение в https://1403237.edu-box.bg
 • Период на провеждане: 28.03.2023г.
 • Начален и краен час: от 14 ч.
 • Наименование на обучителната организация: ORAK ACADEMY
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 20
02.03.2023г.
 • Тема на обучението:  „SREAM урокът в съвременното обучение-предизвикателства и практически насоки“
 • Място на провеждане: Онлайн обучение в https://www.prosveti.se.
 • Период на провеждане: 18.03.2023 и 19.03.2023г. 
 • Начален и краен час: от 10 ч.
 • Наименование на обучителната организация: „ПРОСВЕТА“
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 20

16 ЧАСА – 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ

22.12.2022г.
 • Тема на обучението: „АГРЕСИЯ И ЕМПАТИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ – ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ ЧРЕЗ ТВОРЕНЕ!“
 • Място на провеждане: Онлайн обучение в платформата Teams.
 • Период на провеждане: 14.01.2023г. 
 • Начален и краен час: от 10 ч.
 • Наименование на обучителната организация: ФИРМА „ДИДАКТА КОНСУЛТ“
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 20
 • 16 ЧАСА – 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ