Клуб „УК на Джуниър Ачийвмънт“

На 18 март учениците Евелин Първанова от 11б клас и Анна-Мария от 11а клас,взеха участие инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Социални иновации“. Екипът на Евелин Първанова се класира на второ място.

 На 16 март 2018г. учениците от клуб „Учебно предприятие“ се включиха в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Световна седмица на парите 2018“ като посетиха банка ОББ клон Перник