Клуб „Дигитални компетентности“

Ръководител: инж. Б. Атанасова