КЛУБ „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ“ 2017/2018

Ученици от клуб БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ участваха при закриването на Регионалното състезание по професии през месец март, като показаха научените народни хора.

Ученици от клуб БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ участваха активно в коледното тържество, посветено на набиране на средства за Българската коледа.