прием 2023/2024

ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – град Перник обявява прием на ученици за 2023/2024 учебна година, както следва:

  1. Специалност „Рекламна графика“ – професия – Дизайнер
  2. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – професия – Готвач