Проект – “По-добра квалификация и възможности в Европа”

https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:v:/p/batanasova/EaH1XpOH_glNsznMfZTG5GsBclfsX7RmB_fzBxqoxNlBMw?e=bNp4Fr

„Проект „По-добра квалификация и възможности в Европа“ има за цел да повиши мотивацията и да осигури подкрепена заетост в рамките на 3 седмици на 20 ученици от ПГОТ „Св.Иван Рилски“-гр.Перник, което ще допринесе за успешната им реализация на българския и европейски пазар на труда. В проекта са включени ученици от 10 до12 клас от професиите готвач, които ще се запознаят, изучат и развият нови европейски практики за усвояване и надграждане на професионалните им знания и умения в реална работна среда на испански фирми, което е отличен атестат за конкурентноспособност на европейския трудов пазар. Учениците ще се обучават по работна програма, разработена от партньорите по проекта – EUROMIND PROJECTS, Испания и Професионална гимназия по облекло и туризъм“Св.Иван Рилски“-гр.Перник, България . Практическото обучение ще се провежда в известни хотели и ресторанти в гр.Севиля като Restourante Rocala, Casa Romana,Restorante La Rasa, Hotel Ayre, Tarta Home, Love Horno Artesano и др.
Младите хора ще имат възможност да се подготвят и подобрят познанията си по испански език, не само като средство за комуникация, но и в специализираната терминология на професията, която изучават. Учениците, ръководителите и училището ще получат „Европас“ сертификати. С този сертификат ще признаем на учениците периода на заетост като производствена практика, съгласно учебния план по професии „готвач“, „ресторантьор“, „хлебар/сладкар“ и „хотелиер“. По-малките ученици ще могат да приложат наученото в бъдещи професионални обучения в България и други европейси страни, като по-този начин ще осигурим устойчивост на резултатите по проекта.

Проектът насърчава европейското сътрудничество в сферата на професионалното образование между партниращите институции чрез създаване на съвместни програми за обучения; възможности за унифициране на професионалните компетентности по важни за развитието на европейския трудов пазар и в областта на туризма професии, каквато са „готвач“, „ресторантьор“, „хлебар/сладкар“ и „хотелиер“; допринася за популяризиране и интегриране в учебния процес на три ключови компетентности: общуване на чужд език, дигитална компетентност, културни познания. Обогатява познанията на учениците за друга европейски страна и образователния процес в Испания; потвърждава необходимостта от развиване на ключови знания и умения за учене през целия живот още от ученическа възраст.

Проектът допринася за изграждане на общо европейско образователно пространство чрез създаване на партньорски мрежи за обмяна на опит и практики в областта на професионалното образование между образователни институции в две европейски страни- България и Испания“

Проект „По-добра квалификация и възможности в Европа“- ЕCVET ЕЛЕМЕНТИ
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:p:/p/batanasova/EVU9Mng9JvNAsYuuTiG9sd0BsUVRftK2NeOxOIqNaa-1Yw?e=2WDjBt
Филм, изработен от учениците на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ по време на производствената им практика в Испания
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:v:/p/batanasova/EV63i2CbynFKqhYmPsXgzZsBe2w7lX6PJkdq-qxJpcjLkA?e=CUlmEw