ПРОГРАМА: ЕРАЗЪМ+ /“По-добра квалификация и възможности в Европа”/

Проект „По-добра квалификация и възможности в Европа“- ЕCVET ЕЛЕМЕНТИ
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:p:/p/batanasova/EVU9Mng9JvNAsYuuTiG9sd0BsUVRftK2NeOxOIqNaa-1Yw?e=2WDjBt
Филм, изработен от учениците на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ по време на производствената им практика в Испания
https://pgotpernik-my.sharepoint.com/:v:/p/batanasova/EV63i2CbynFKqhYmPsXgzZsBe2w7lX6PJkdq-qxJpcjLkA?e=CUlmEw