ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ 2019/2020

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ФУНКЦИОНИРАТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ: