За родителите:

Бележка

Уважаеми родители,
на 22.11 2016г. от 17.30 часа в учителската стая на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник ще се проведе събрание на родителите във връзка с избор на членове на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към училището.
Информация за дейността на обществения съвет, можете да намерите в сайта на училището – раздел документи – „Процедура за създаване, устройство и дейността на обществения съвет към ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник „