СПЕЦИАЛНОСТИ

Кетъринг
 • Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:
 • да планират, организират, ръководят и контролират дейностите, свързани с организираното хранене;
 • да познават технологичните процеси, техниката, организацията и управлението при кулинарното и сладкарското производство;
 • да прилагат съвременните маркетингови и рекламни концепции;
 • да осъществяват контрол върху суровини и готова кулинарна и сладкарска продукция;
 • да създават нови продукти в храненето;
 • да прилагат съвременните принципи на здравословното хранене;
 • да стартират собствен бизнес.
 • След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и могат да продължат образованието си във всички ВУЗ.
  Възможна реализация:
  Учениците, завършили специалност „Кетъринг” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Ресторантьор”.
  Завършилите могат да работят:
 • като най-перспек­тивните и търсени специалисти в момента в сферата на ресторан­тьорството и хотелиер­ството;
 • контролират работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция (детско, диетично хранене, особености при различни национални кухни);
 • правят разценка на кулинарната продукция и проучват пазара;
 • организират и провеждат тържества.
Организация на хотелиерството 
Туризмът е отрасъл с приоритетно значение. Перспективите за развитието му са свързани със създаване, усъвършенстване и модернизиране на различни видове хотели и места за настаняване. Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството; допълнителните дейности в хотела; съвременните маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта.
Възможна реализация:
Висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти; служби, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и ресторантьорството. Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС – работни места в хотели, почивни комплекси, къмпинги. Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване и управление на собствен хотел или къща за гости.
Организация на туризма и свободното време
Завършилите тази специалност получават солидна подготовка по професия Организатор на туристическа агентска дейност. Тя е предназначена за желаещите да се реализират в туроператорски и агентски фирми. За да се развива в област Перник привлекателен туризъм трябва да има професионалисти, компетентни да работят в собствени или в чужди туристически фирми. Това наложи ПГОТ „Свети Иван Рилски“ гр. Перник през учебната 2013/2014 година да започне обучение по тази търсена от бизнеса специалност. Учениците придобиват знания по предприемачество, маркетинг в туризма, мениджмънт в туризма, история на материалната и духовната култура, туристически ресурси на България, специализирани видове туризъм, организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела и други.
Възможна реализация:
Като мениджър Вие ще оформяте туристически пакети и ще ги лансирате в интернет пространството, чрез сайта на вашата фирма или сред своите контрагенти в страната и чужбина. Ще знаете как да организирате транспорта (спедиция, карго, навло), съгласно изискванията на местното и международното законодателство. Ще се запознаете с видовете тарифи и ценообразуване, с организиране на rent a car услуги. Ще правите резервации за престоя и отдиха на туристите. Ще откривате онези партньори – хотелиери, ресторантьори, аниматори и екскурзоводи, които биха организирали престоя на Вашите клиенти в даден регион на страната или в чужбина по най-вълнуващ и запомнящ се начин.
Ако сте ентусиаст и обичате да пътувате, ако сте откривател и умеете да забелязвате скрити за другите красоти, ако, освен това, обичате да споделяте удоволствията и радостта от живота, от природата, изкуството и историческото наследство с другите, то тази професия е точно за Вас!
Производство на кулинарни изделия и напитки 
Тази специалност осигурява висококвалифицирани кадри по готварство. Училището ни притежава модерна материално-техническа база и специалисти, които изграждат кадри с професионални компетенции по професия „Готвач”. В резултат на доброто сътрудничество с много заведения по обществено хранене в града и региона, учениците имат възможност да провеждат производствена си практика в реална производствена среда. Работата по европейски проекти осигурява на учениците с много добри резултати възможност за сертифициране на професионалните им компетенции като резултат от практическо обучение в други страни.
Това е предпоставка и сериозен шанс за завършилите тази специалност да се реализират успешно на пазара на труда.
Възможна реализация:
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: готвач в ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, столове, барове и др.
            
Производство на сладкарски изделия
ПРИЕМ – след завършено основно образование (8 клас).
ОБУЧЕНИЕ – по Учебен план за професията, утвърден от МОН. Оборудваните със съвременни машини, уреди и пособия работилници дават възможност за пълно усвояване на учебния материал. През 4-годишният период на обучение се изучава технология на специалността, машини и съоръжения, суровини и материали, хигиена на производството, здравословни и безопасни условия на труд, приложна декорация, естетика и дизайн, реклама и маркетинг, разширено практическо обучение по технология на производството, естетика, оформление и дизайн и др.

 Производствената практика се провежда в подходящи базови обекти – частни производствени фирми – “Сладко и солено”, “Орхидея”. Там учениците имат възможност да участват в производството в реални условия.
Свидетелство за професионална квалификация (втора ) – придобива се пожелание след успешно завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити по: Теория на професията и Практика на професията.
РЕАЛИЗАЦИЯ
– успешно завършилите ученици намират добра реализация във всички фирми, свързани с производството на сладкарски изделия. Те са предпочитани от работодателите. Специалностите дават необходимите знания и за развитие на самостоятелен бизнес. Обучението дава възможност и за продължаване на образованието във ВУЗ.
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗУЧАВАТ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА  12 КЛАС.
УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В РЕАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ, В ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПАРНИК, КОЕТО ИМ ПОЗВОЛЯВА ДА ЗАПОЧНАТ ДА РАБОТЯТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ВЕДНАГА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО СИ.
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Професионални компетенции:
 •  могат да разработват конструктивна и технологична  документация за изработване на облекла от текстил;
 •  добиват знания за основните видове шевни машини  за производството на облекло от текстил;
 •  усвояват видовете кроячна и гладачна техника.
  Реализация:
  •  производство на конфекция, облекла по еталон   и поръчка;
  • контролират спазването на технологията на производството;
  •  участват при анализиране на качеството на продукцията;
  •  организират осигуряването на материали, заготовки и детайли;
  •  работа в частни фирми и предприятия, развитие на собствен бизнес
Плетачно производство
професия Текстилен техник
Целта на обучението в тази специалност е учениците да усвоят техниката и технологията на плетачното производство, като обслужване, проектиране и конфекциониране на трикотажни и плетени изделия. В учебната програма е включено изучаването на различни видове техники и плетачни машини.
Подготовката за строежа, анализа и проектирането на плетивата е задълбочена, с ориентация към използването на съвременни методи на компютърно проектиране.
През 4-годишният период на обучение се изучава технология на специалността, машини и съоръжения, суровини и материали, хигиена на производството, здравословни и безопасни условия на труд, реклама и маркетинг, технология на производството, оформление и дизайн и др.
 Производствената практика се провежда в базови обекти – на територията на града, където учениците имат възможност да участват в  реално производство .
Свидетелство за професионална квалификация (втора ) – придобива се пожелание след успешно завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити по: Теория на професията и Практика на професията.
РЕАЛИЗАЦИЯ
– успешно завършилите ученици намират реализация във фирма „КРИС“-ООД на територията на гр. Перник и са предпочитани от работодателите. Специалността дава необходимите знания и за развитие на самостоятелен бизнес. Обучението дава възможност и за продължаване на образованието във ВУЗ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *